Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
Randi Saure og Valter Tinderholt er klare for å dra ut på oppdrag for Redd Barna i Dolo Ado i Etiopia. - Jeg ser fram til å kunne bruke min erfaring fra barnevernet i flyktningleirene, sier Randi Saure.

I tillegg til å bidra med mat, medisiner, vann og husly er det å beskytte barn i leirene en viktig del av Redd Barnas nødhjelpsarbeid. Mange barn er uten voksne omsorgspersoner, og i en stor, uoversiktlig teltleir øker risikoen for utnyttelse og overgrep mot barn. Barn i leirene går dessuten glipp av utdanning, og Redd Barna bidrar også med skoler i tilknytning til leirene. Slik kan de få en følelse av normalitet i en vanskelig livssituasjon.

Det er disse viktige områdene Randi Saure og Valter Tinderholt skal jobbe med på et tre måneder langt oppdrag for Redd Barna. Begge ble med i Redd Barnas beredskapsgruppe i år, og sendes nå ut på sine første oppdrag.

Stort behov for å bearbeide traumer

Randi har vært barnevernkurator i Volda de siste fem årene, og skal begynne i ny jobb som miljøterapeut i en boligtjeneste for asylsøkere under 18 år som har kommet til Norge uten foreldre. Hun har tidligere jobbet for Fredskorpset i Tanzania i mange år, der hun hadde et eget Norad-prosjekt med kvinnegrupper og barnehager.

– Jeg har lenge tenkt på å være med i Redd Barnas beredskapsgruppe. Det er først og fremst fordi det er faglig utfordrende, og kunnskapen jeg får under dette oppdraget kan jeg bruke når jeg kommer tilbake og skal jobbe med flyktninger. Dessuten passer det mitt lynne godt å ikke vite helt hvor jeg havner eller hva som skal skje, forteller Randi.

Hun har en spesialisering på psykososial oppfølging av barn som har opplevd vold og traumer, og vil bruke kunnskapen når hun skal jobbe med barns beskyttelse i flyktningleirene på grensa til Somalia.

– Barna i flyktningleirene har opplevd det verste en kan tenke seg, og vil ha store psykososiale behov.  Selv om mye av det jeg vet om utnyttelse og overgrep har overføringsverdi vil det jo være veldig ulike forhold fra her hjemme. Jeg forventer at jeg vil bli en del av et team og lære mye av både lokale og internasjonale aktører, sier Randi.

– Skole svært viktig for barn på flukt

Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
Somaliere som nettopp har kommet over grensa til nabolandet venter på å bli registrert som flyktninger og få en plass i leiren. - Livet i leirene er ofte veldig passivt, og det er én av grunnene til at er det så viktig å gi barna mulighet til å gå på skole, sier Valter Tinderholt.

Valter har jobbet hele 13 år i Redd Barna, blant annet som landdirektør i Etiopia. Totalt har han jobbet utenlands i 24 år, i land som Nepal, Uganda, Laos og Afghanistan. Han er utdannet realist fra Blindern, og har jobbet mange år i skolen, både som lærer og rektor. I fjor ble Valter pensjonert, og vil nå bruke erfaringene fra et langt yrkesliv på oppdrag for Redd Barna.

– Jeg sitter inne med mye erfaring og kunnskap, og kan hjelpe til i vanskelige situasjoner – spesielt i Etiopia. Det er et fascinerende land som er veldig forskjellig både når det gjelder natur, kultur og mennesker. Jeg har reist mye rundt i landet, men har ikke vært i Dolo Ado ennå. Det blir spennende å jobbe i dette området og utfordrende med hensyn til folkegruppene, sier Valter.

Befolkningen i Dolo Ado er etiopiske statsborgere, og etniske somaliere. Språk, kultur og religion er den samme som i nabolandet Somalia. Herfra har 130 000 flyktet fra tørke og sult, og søker hjelp på andre siden av grensa. Kapasiteten i leirene er sprengt, og etiopiske myndigheter har opprettet en femte leir for å få plass til flyktingene.

– For barn på flukt blir det spesielt viktig å ha et tilbud om utdanning. Livet i leirene er passivt, og her kan vi bidra. Da jeg jobbet i Nepal var det krigssituasjon der, og det første mødrene spurte om var ikke mat og medisiner, men om vi ikke kunne starte en skole. Dette er også viktig med hensyn til barns beskyttelse, mye kan knyttes til skolen, forklarer Valter.

Et utfordrende oppdrag

Han ser på oppdraget i det sørlige Etiopia som en positiv utfordring, og er spent på hva de som team kan få til.

– I Etiopia er det mange ulike aktører med ulike siktemål for hva som er viktig, og vi må følge vertslandets retningslinjer. Ansvaret for utdanning er lagt til regionene, det er ikke sentralstyrt. Ofte kan en region ha høye ambisjoner, men ressurssituasjonen kan være vanskelig, særlig når det gjelder å skaffe lærere. Språket blir også en utfordring i og med at flyktningene snakker somali, mens det nasjonale språket i Etiopia er amharisk.

Randi og Valter reiser til Dolo Ado om noen dager, og oppdraget varer i tre måneder. For noen uker siden var Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang i det samme området, og du kan se video fra besøket her.

Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
En gutt vasker seg før han skal spise på Redd Barnas matutdeling i transittleiren i Dolo Ado. Hygiene er svært viktig for å forhindre spredning av sykdommer. Utfordringene for barn i leirene er mange, og Redd Barnas beredskapsarbeidere bidrar med sin kunnskap for å bidra til bedre forhold for barna.