Nå når skoler, barnehager og fritidstilbud har vært stengt en stund, og man har vært mye hjemme er det barn og unge som kan synes at denne tiden er vanskelig av mange ulike grunner. Noen barn er redde, bekymret, noen opplever å bli mobbet eller utestengt eller andre har det ikke bra hjemme. Både barn, ungdommer, voksne og foreldre trenger å få vite hvor de kan henvende seg for å snakke med noen om det de synes er vanskelig og hvordan de kan få hjelp.

Tips til barn

Del og spre Redd Barnas oversikt over samtale, chat- og hjelpetilbud

Redd Barnas oversikt med informasjon til både barn og ungdom, og voksne om ulike samtale-, chat- og hjelpe-tilbud har blant annet tips om Alarmtelefonen, Kors på halsen og mange flere tilbud. Del gjerne siden i sosiale medier, du finner deleknapper nederst på siden for å dele på Facebook og Twitter.

I oversikten finner man også informasjon om foreldresupport, og det er ulike steder du kan ta kontakt om du er bekymret for et barn.

  • I denne filmen forteller Silje Vold, Redd Barnas rådgiver for vold og overgrep, om hvorfor det er viktig å bry seg ekstra om barna rundt seg nå, og ta en telefon til barn og familier som du tror kan ha det utfordrende eller vanskelig. Del gjerne filmen! Du finner den på Facebook her > og Youtube her >

 

Tips om Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en hjelpetelefon for barn som opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller av andre grunner ikke har det bra hjemme og på andre måter. Man kan kontakte Alarmtelefonen på telefon, SMS og mail. Nå kan man også ta kontakt på chat, og Alarmtelefonen er blitt døgnåpen. Dette må alle barn og ungdommer få vite om!

Tips til foreldre

Med koronasituasjonen har foreldre fått en ny hverdag der man skal fylle mange flere roller. Der man til vanlig har foreldrerollen, er det nå både hjemmekontor eller ny arbeidstilværelse, lærer og veileder for hjemmeskole, og det å ta vare på barna som nå må være mye hjemme, som er på agendaen. Vi heier på alle foreldre som gjør en kjempeinnsats nå, og vi deler her tips som kan være nyttige i denne tiden. Del disse med foreldre du kjenner:

 

Covid-19 har gjort at vante rutiner er borte og familien er tettere på hverandre hele dagen. Situasjoner som er håndterbare i en vanlig hverdag, blir kanskje enda større og mer utfordrende nå. Bidra til at foreldre som trenger ekstra støtte nå, får vite om hvor de kan henvende seg. Her er noen tips du kan dele:

Skoler, barnehager og fritidsarenaer

Ta kontakt med skoler og barnehager

Mange skoler har sendt ut informasjon til både barn og foreldre om ulike steder de kan henvende seg for å få hjelp, av både nasjonale og lokale tjenester, og flere har også opprettet egne telefoner man kan ringe til. Men dette er veldig forskjellig ulike steder i landet.

Finn ut hvordan dette er der du bor, og tips gjerne skoler om å sende ut informasjon om hvordan elever kan få hjelp, både igjennom nasjonale og lokale samtaletilbud over chat og telefon, og hvordan de kan kontakte helsesykepleier eller sosiallærer. Tips gjerne om Redd Barnas oversikt over nasjonale samtale- og hjelpe-tilbud > Husk at elevene gjerne kan få påminnelse om hjelpetelefonene/hvor de kan få hjelp disse ofte, slik at de vet at det alltid er en mulighet for å ta kontakt om man trenger å prate eller hjelp. På Redd Barnas oversikt over samtale- og hjelpetilbud finner skolen og barnehagen tips om hvor voksne og foreldre kan ta kontakt for å få støtte, råd og søke hjelp.

Hvis du selv har barn i barnehage eller skole, del gjerne hjelpesiden og andre ressurser i facebook-gruppen til FAU, til avdelingen/klassen eller andre kommunikasjonskanaler som foreldrene bruker til å dele informasjon.

Ressurser som kan deles med skoler og barnehager:

Fritidsarenaer

Redd Barna og NIF laget en oversikt over ressurser for idrettsklubber med råd og tips om hvordan ta vare på barn i koronasituasjonen. Del denne oversikten med ansvarlig for kultur og idrett i din kommune, med ledere for fritidsarenaer og andre som er trenere og aktive i idrett og fritid med barn.

Les mer og del gjerne denne oversikten med din idrettsklubb, og idrettsklubber og fritidsarenaer i ditt lokalmiljø >

Utfordre politikere

Med koronasituasjonen er det mange omstillinger for kommunen og lokalpolitikerne. Samtidig har hverdagen til barn blitt snudd på hodet med stengte skoler, barnehager og fritidsarenaer. Derfor er det spesielt viktig at barns trygget er høyt på agendaen hos politikerne nå. Alarmtelefonen for barn og unge forteller om at dobbelt så mange barn og ungdommer tar kontakt nå. Helsesykepleierne slår alarm fordi de blir bedt om å jobbe i andre deler av helsetjenesten samtidig som barn og unge trenger dem nå. Her i innlegg fra helsesykepleiere i Larvik. Skoler og barnehager forteller at det er vanskelig å følge opp barn som de er bekymret for. Barnehusene, politiet og barnevernet forteller at de får færre bekymringsmeldinger.

Vi i Redd Barna har delt vår bekymring for barna som har det ekstra vanskelig nå i koronasituasjonen. Her kan du lese et av flere innlegg i Vårt Land >

Tips kommunen om å dele informasjon om hjelpetilbud i ulike kanaler

Har kommunen sendt ut informasjon om hjelpetilbud til både voksne, ungdommer og barn i ulike kanaler? Er alle kjent med at ansatte i barnevernet anses som samfunnskritiske yrker og barnevernstjenestene skal derfor være fullt operative? Er informasjonen delt med skoler, barnehager, fritidsarenaer og foreldre? Hva med fysiske plakater på lokale steder? Spør din kommune hva de gjør.

Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse for barn etter oppfordring fra Redd Barna.

Utfordre politikerne til å holde en digital spørretime for barn

Her har Redd Barna laget en oppskrift for hvordan du kan ta kontakt med din kommune for å utfordre dem på å holde en digital spørretime om koronasituasjonen for barn og unge der barna kan sende inn spørsmål på forhånd. Dette har statsministeren og barneministeren gjort nasjonalt, og det har blitt gjennomført av lokalpolitikere i Oslo, Bergen og Kristiansand og mange flere kommuner. Spørretimen er en gylden anledning til å gi barn informasjon om hvor de kan ta kontakt hvis de har det vanskelig nå, fortelle om samtale- og hjelpetilbud, og at de også kan ta kontakt på vegne av venner de er bekymret for.

Oppskrift for hvordan ta kontakt med politikere om digital spørretime for barn finner du her >

Les at Redd Barna oppfordret statsministeren til å fortelle barn hvor de kan få hjelp >

Ta kontakt med lokalpolitikere der du bor

Ta kontakt med lokalpolitikere du kjenner/kjenner til, og be dem om å stille spørsmål i utvalg de sitter i og i kommunestyret om hva som gjøres for barn og unge i disse tider. Hva gjør kommunen for at barn skal være trygge? Hva gjør skolene og barnehagene? Får skoler og barnehager hjelp med å følge opp hvordan de skal sikre at barn er trygge og fange opp dem som har det vanskelig?

Skriv debattinnlegg i lokalavisa

Tips din lokalpolitiker om å skrive innlegg. Her finner du tre eksempler på debattinnlegg fra lokalpolitikere. Debattinnlegg fra politikere i Arbeiderpartiet i GjengangerenRødt politiker i Vestfold og Telemark i Østlandsposten, og innlegg fra Høyres studentforening i Bergen i Fanaposten. 

Skriv ditt eget innlegg i avisa og etterlys at barn og unges beskyttelse må settes høyt på dagsorden i kommunen nå. Ta inspirasjon fra innleggene til politikerne vi lenket til over.

Del barns ønsker

I Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn, #JegErHer, har barn og unge kommet frem til 10 ønsker til hvordan voksne kan si «jeg er her» og vise at de bryr seg på ekte. Del barn og unges ønsker: 

  • Her finner du Facebook-album med ønskene. Du kan dele ønskene videre på Facebook med din egen oppfordring til folk om å være der for barn og unge nå. Lenk gjerne til Redd Barnas side med informasjon om samtale- og hjelpetilbud >
  • Instagram og Twitter: Lagre ønskene i Facebook-albumet på mobilen din og deretter del de ut på Instagram med din egen følgetekst. Bruk #JegErHer og @reddbarna når du deler

 

Mer materiell og tips du kan dele i sosiale medier:

Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og overgrep mot barn

En viktig del av Redd Barnas arbeid er å sikre barns rett til beskyttelse. Dette gjør vi gjennom å holde myndigheter og politikere ansvarlig, vi gir voksne og barn kunnskap gjennom informasjon og undervisningopplegg, og gjennom vår nasjonale kampanje #JegErHer oppfordrer vi folk over hele landet til å si «jeg er her» for barn der de bor og bli med i kampen mot vold og overgrep mot barn. Her finner du Redd Barnas nasjonale arbeid for å bekjempe vold og overgrep mot barn >

Verktøy: Vi har utviklet en verktøykasse med råd og tips til hvordan forebygge og bekjempe vold og overgrep knyttet til alle arenaer der barn er, kommunen, skolen, barnehagen, fritidsarenaen og på nett. I tillegg finner du våre undervisningopplegg, veiledninger og opplæring, fakta og filmer, og mye mer. Ta i bruk #JegErHer verktøykassen >

Undervisning: Redd Barna har flere undervisningopplegg for å gi barn og unge kunnskap om hva vold og overgrep er, og hvordan de kan få hjelp. Sammen med NRK Super har vi laget både animasjonsserier og filmer for barn. Tips skoler om oppleggene og se mer info her >

Lære mer: Ønsker du å få lære mer om barns beskyttelse mot vold og overgrep? Her finner du tips om e-læringsverktøy, nettkurs og videoer fra Redd Barnas barnerettighetsfrokoster hvor du kan få faglig påfyll enten du jobber med barn eller ønsker å lære mer. Kurs og ressurser her >

Engasjer deg med oss

Redd Barna har engasjerte frivillige over hele landet som jobber for at barns beskyttelse skal settes på dagsorden. De jobber med politisk påvirkning, informasjonsarbeid og arrangementer, og kampanjeaktiviteter. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du ikke allerede er frivillig i Redd Barna, men kan tenke deg å engasjere deg mer for barns rettigheter. 

Her får du vite mer om hvordan du kan være frivillig i Redd Barna >

Meld deg som frivillig i Redd Barna her >

Engasjer deg for barn i koronakrisen - her finner du flere måter å gjøre det på > 

Redd Barna Blindern har arrangert temakveld for studenter om barns rett til beskyttelse.