Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Ved å ha et skille på over og under 14 år i overgrepssaker, skaper man i praksis to seksuelle lavaldre. Du kan ikke samtykke til seksuelle relasjoner når du er under 16 år, og voksne skal holde seg unna seksuell kontakt med ungdommer.

Regjeringen avrunder i disse dager en høringsrunde om lovendringsforslag for å styrke vernet mot vold og overgrep. I høringssvaret mener Redd Barna at det undergraver forståelsen av den seksuelle lavalderen på 16 år når det i dagens straffelov går et så tydelig skille mellom de som er under 14 år, og de som er mellom 14 og 16 år. Redd Barna ber nå Justisdepartementet om å se nærmere på signaleffektene denne 14-årsgrensen gir, og oppheve dette skillet.

Skaper to seksuelle lavaldre

I rettssaken mot tidligere ordfører Rune Øygard, har grensen ved 14 år vært et
tema.
- Denne saken illustrerer og aktualiserer 14-årsgrensen, og hvordan den får følger i overgrepssaker. Med saken mot Øygard har mange fått øynene opp for at denne aldersgrensen finnes, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.
- Redd Barna påpeker dette skillet fordi det fører til at ungdommer ikke har det vernet de skal ha mot alvorlige overgrep. Vi må ikke sende signal til voksne at det ikke er så farlig å forgripe seg på ungdommer, sier Raanes.
Redd Barna mener at ved å ha et skille på over og under 14 år i overgrepssaker, så skaper man i praksis to seksuelle lavaldre.
- Det blir tvil om alvorlighetsgraden. Du kan ikke samtykke til seksuelle relasjoner når du er under 16 år, og voksne skal holde seg unna seksuell kontakt med ungdommer. Redd Barna er talspersoner for barn og unge som er utsatt for overgrep. Denne forskjellen på 14 år virker kunstig, og kan være med på å gi barn og unge større ansvar for de seksuelle overgrepene som skjer mot dem som er mellom 14 og 16 år, sier Raanes.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna vil at skillet ved 14 år skal oppheves, uten at det skal svekke vernet for de som er under 14 år. Men rettssikkerheten og vernet for de mellom 14 og 16 år må styrkes. Redd Barna vil nå at regjeringen tar 14-årsgrensen opp til debatt.

Styrk vernet

Redd Barna vet at barn og unge ofte tar på seg skylden for overgrep de blir utsatt for, og at voksne overgripere også ofte legger skylden på barna og ungdommene.
- Det er alltid den voksne som har ansvaret. Det må sitte i ryggraden på alle voksne at det ikke er lov å nærme seg de under 16 år seksuelt, sier Raanes.
Redd Barna mener at alvorlighetsgraden øker når overgrepene skjer mot yngre barn. Redd Barna påpeker likevel dette skillet på 14 år fordi ungdommer ikke har det vernet de skal ha mot alvorlige overgrep.
- Vi vil at dette skillet skal oppheves, uten at det skal svekke vernet for de under 14 år. Men vi vil styrke vernet for de mellom 14 og 16 år, sier Raanes.
Redd Barna er også opptatt av at det må finnes klare rutiner og systemer i de miljøene hvor ungdom og voksne omgår, blant annet i idrettsmiljøer og politiske miljøer.
- Overgrepssaker handler om mye mer enn straffenivå, og Redd Barna jobber for å verne barn og unge mot overgrep. Alle har et ansvar for å varsle og gripe inn når de ser kontakt mellom barn og voksne som de stusser på. Vold og overgrep skjer i alle sosiale lag. Meld fra til barnevernet om du frykter at et barn blir utsatt for overgrep, sier Raanes.
Redd Barna vil nå at regjeringen tar 14-årsgrensen opp til debatt.
- Det har vært et mål for regjeringen å styrke vernet for barn som er utsatt for vold og overgrep, men gruppen mellom 14 og 16 år ser det ut som om de har glemt, sier Raanes.