Foto: Redd Barna/Magnus Ross
- Nettrelaterte overgrep har spesielle skadevirkninger som må følges opp og synliggjøres, mener Kaja Hegg. Dette må synliggjøres og følges opp.

- Det er store ulikheter i barnehusenes arbeid og innsats for å avdekke og følge opp nettrelaterte overgrep mot barn, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna. Det kommer frem i en ny rapport NOVA har skrevet på oppdrag fra Redd Barna. Mens dette arbeidet er integrert i arbeidet til noen barnehus, er det fraværende hos andre.

Les rapporten "Det som skjer på nett, forblir på nett" her >

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Det er ti barnehus i Norge i dag.

Må synliggjøres og følges opp

Hegg sier oppfølging av barn må skje på bakgrunn av overgrepet de er utsatt for, og ikke være avhengig av hvor barnet bor.

- Nettrelaterte overgrep har spesielle skadevirkninger som må følges opp og synliggjøres. Barna sliter ofte med skam og skyldfølelse og trenger hjelp til å plassere ansvar. Overgrepsbildene ligger ute på nettet, mange av barna har lett for å fanges inn av disse relasjonene på nytt. Ovegrepsutsatte barn er sårbare for gjentakelser, derfor er det viktig å hjelpe barna for å forebygge nye overgrep, sier Hegg.

- Alle barnehus må arbeide aktivt for å avdekke og følge opp overgrep på nett, også når det ikke er en del av anmeldelsen. Det er viktig at barn møter voksne som spør og som har en dialog med barna om sine relasjoner på nett. Foreldrestøtte er avgjørende for at foreldre skal gi veiledning og beskytte barn mot nye overgrep, sier Hegg.

Barna trenger et sikkerhetsnett

Rapporten viser at det er mange aktører som har ansvar for å forebygge internettrelaterte overgrep, ikke bare barnehusene. Det gjelder foreldre, bransje, forebyggende helsearbeidere, og ungdomstjenester, politi og ikke minst barn og unge selv. Samtidig er det viktig å ivareta utsatte barn, identifisere og følge opp barnas hjelpebehov i samarbeid med hjelpeapparatet lokalt

- Vi må sikre at det finnes et sikkerhetsnett for disse barna. Vi er glad for denne studien, som gir oss grunnlag for å sette temaet mer på dagsorden på alle barnehusene og deres samarbeidspartere, sier Hegg.

Justisminister Anders Anundsen kommer på Redd Barnas rettighetsfrokost onsdag der rapporten lanseres.