Frokostseminar: En barndom i limbo

Se opptak av live-stream fra Redd Barna og Raftostiftelsen frokostseminar 22.mai 2024 om palestinske barn i israelsk forvaring. Hvert år holdes hundrevis av barn i fengsel på ubestemt tid. Hvilke konsekvenser har dette for barna?

Redd Barna og Raftostiftelsen ønsket velkommen til frokostseminaret «En barndom i limbo – hvilke konsekvenser har forvaring i israelske fengsler for palestinske barn?» – om palestinske barn i israelsk forvaring. Du hører innledning om temaet fra Defence for Children International-Palestine, som i 2023 ble tildelt Raftoprisen for sitt utrettelige arbeid med å dokumentere brudd på barns rettigheter og gi juridisk bistand til palestinske barn i forvaring.

Se opptak av live-stream:

Arrangementet er på engelsk.

Hvert år holdes mellom 500-700 palestinske barn i fengsel i Israel på ubestemt tid. Barn helt ned i 12-års alderen kan holdes i såkalt administrativ militær forvaring i en periode på seks måneder uten dom og ofte forlenges forvaringen med flere perioder. Ikke sjelden arresteres barna midt på natten i sine hjem, og avhøres uten en omsorgsperson eller advokat til stede. Mens mange holdes uten siktelse, er anklagen som oftest at de har kastet stein mot israelske soldater, noe som kan gi opptil 20 år i fengsel. Israel er det eneste landet i verden som stiller barn foran en militær domstol, et system som gjelder kun for palestinske barn.

Siden 7. oktober har antall barn i forvaring steget og forholdene i fengslene blitt langt verre. Besøk av foreldre og advokater nektes, og bruken av vold mot barna har økt.  Barn forteller om inhumane forhold, som utsulting, fysisk og psykisk vold, og flere har blitt løslatt med alvorlige beinbrudd.

PROGRAM:

  • 09:00 Velkommen og innledning ved Nora Ingdal, Utenlandssjef i Redd Barna
  • 09:10 Innledning ved Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder for Raftostiftelsen
  • 09:15 Innlegg om bruk av forvaring mot palestinske barn, ved Khaled Quzmar, Leder for Defence for Children International- Palestine
  • 09:30 Panelsamtale: Hvilke konsekvenser har forvaring i israelske fengsler for palestinske barn?
  • 10:00 Avslutning

Har du spørsmål om arrangementet? Ta gjerne kontakt! Send epost til [email protected]