Foto: Redd Barna
Regnbuen barnehage vil være tilgjengelig for over 600 syriske barn i alderen tre til fem. Her kan de leke og lære i trygge omgivelser.

Jordanske myndigheter og de ansvarlige for Redd Barnas utdanningsprogram deltok på åpningen av ”Regnbuen barnehage” sist søndag. Barnehagen består av fire vintersikre telt, en lekeplass og tre latriner. Førskolen vil være tilgjengelig for over 600 syriske barn i alderen tre til fem.

- Før kunne jeg ikke gå ut og leke, fordi det var fullt av store barn. Jeg er veldig glad for at jeg kan komme til barnehagen, sier fire år gamle Sadine som håper at hun får nye venner i barnehagen.

Med støtte fra Redd Barna Norge kan barnehagen tilby skrivebøker, skrivesaker, skolesekker, varme klær og  undertøy, og pakker for å hjelpe barna igjennom krisen. Mødrene til barna vil også få opplæring i hvordan de kan følge opp barna der de bor.

– Åpningen av barnehagen er en betydelig presentasjon i arbeidet vårt for å støtte og møte behovene til syriske flyktningbarn. Tidlig barndom, det vil si fra barna er fra ett til fem år, er av avgjørende betydning for å utvikle grunnleggende sosiale og kognitive ferdigheter. Barnehagen legger et godt grunnlag å bygge videre på for barna, sier Tamer Kirolos, landsjef i Redd Barna i Jordan.

Foto: Redd Barna
I dag får 61 millioner barn ikke den skolegangen de har rett på. Rundt halvparten av disse barna bor i land rammet av krig og konflikt. Mer enn en halv million mennesker har flyktet fra Syria, halvparten barn, mange av barna går slipp av måneder og år med livsviktig skolegang.

Glad for at datteren kan gå i barnehagen

I tillegg til å sikre trygge læringsmuligheter i flyktningleiren, gir barnehagen rent drikkevann til førskolebarna.

- Jeg er veldig glad for at min fem år gamle datter, Tuqa, har et sted å være hvor hun lærer, kan leke og være trygg, særlig etter alt det vi har vært igjennom. Vi har bodd i flyktningleiren i tre måneder. I denne perioden har Tuqa lekt med ting hun fant i teltet. Jeg er så glad for at hun har et sted å gå for å lære, sier Manal, mor til fire barn.

Barnehagen blir driftet av jordanske lærere og syriske frivillige, som skal implementere  det nasjonale barnehagepensumet gitt av jordanske myndigheter. 

Fokus på barn i krig

I dag får 61 millioner barn ikke den skolegangen de har rett til. Rundt halvparten av disse barna bor i land rammet av krig og konflikt. For barn i krigsrammede land utgjør utdanning en ekstra stor forskjell:

  • Å gå på skolen gir barna en følelse av normalitet
  • Utdanning kan beskytte barn mot utnyttelse og militær rekruttering
  • Utdanning kan bygge fred, toleranse og respekt for menneskerettigheter
  • Utdanning kan bryte fattigdomssirkelen
  • Utdanning medvirker til gode styresett
  • Skole er blant de største ønskene til både barn og voksne i krigsrammede land