Foto: Redd Barna/Søren Nielsen
Barn som bor sammen med en enslig forsørger, barn med foreldre som er født i utlandet og barn som er vokst opp i de mest gettopregede forstedene i storbyene er mest utsatt for barnefattigdom i Sverige.

Sverige er rikere enn noensinne. Mange husholdninger – særlig den mest velstående tidelen – har blitt betydelig rikere. Samtidig blir kløften mellom de rikeste og de fattigste blir større og større. 

– Mens de fleste familiene har tatt del i en reell velstandsøkning, har de fattiges vilkår stått på stedet hvil. Den rikeste tidelen av Sveriges barnefamilier har det i dag så godt økonomisk at hver familie kunne ha forsørget tre familier, sier generalsekretær Elisabeth Dahlin i Redd Barnas svenske søsterorganisasjon.

Stadig større forskjeller

Barn som bor sammen med en enslig forsørger, barn med foreldre som er født i utlandet og barn som er vokst opp i de mest gettopregede forstedene i storbyene er mest utsatt for barnefattigdom. Store forskjeller i barns levekår finnes både innenfor og mellom kommunene i Sverige.

– Om de hadde laget en ny lekeplass, hadde det hjulpet barna her. Jeg tror de gjør mye mer på fine steder. Her gjør de ikke noe særlig, sier en tolv år gammel gutt, som bor i en forstad med høy fattigdom.

Studier har vist tydelige sammenhenger mellom fattigdom og lav skår på oversikter over utdanningsresultater, etablering på arbeidsmarkedet, helse, mobbing og trygghet i egne boligområder.

– Dette er områder som har avgjørende betydning for ethvert barns mulighet til å utvikle seg og til å ha innvirkning på sitt eget liv, sier Dahlin.

Brudd på barns rettigheter

Artikkel 4 i Barnekonvensjonen sier at hver stat plikter å gjøre sitt ytterste – også økonomisk – for å sikre at barnas rettigheter blir overholdt.

– Vi kan og bør stille høye krav til ett av verdens rikeste land. Sverige har uten tvil de ressursene som trengs for å få bukt med barnefattigdommen. Vi mener det er uverdig og et brudd mot artikkel 4 at myndighetene ikke gjør noe med barnefattigdommen i Sverige, sier Elisabeth Dahlin.

Redd Barna krever nå at den svenske regjeringen utarbeider en nasjonal handlingsplan mot barnefattigdom. 

Les om Redd Barnas arbeid mot barnefattigdom i Norge her >