Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna vil også dele ut Eglantyne Jebb-prisen 27.august. Den nasjonale barnerettighetsprisen går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter.

27. august møtes politikere, debattanter og innledere for å diskutere barns plass i norsk og internasjonal politikk på Litteraturhuset i Oslo. 9.september er det stortingsvalg, og velgerne skal stemme frem både nytt storting og ny regjering. Redd Barna er opptatt av barnas plass i valgkampen og politikken ellers, og har utformet ti krav til den neste regjeringen på områder Norge bør bli bedre på. Alle partiene på Stortinget, pluss Rødt og Miljøpartiet De Grønne kommer på seminaret for å svare på hva deres parti skal gjøre for barns rettigheter. 

Hvis du har lyst til å få bedre oversikt over de politiske partienes ståsted når det gjelder barn nå rett før Stortingsvalget, så kan du melde deg på her.

Rødt eller grønt lys?

Debatten mellom de politiske partiene foregår på en utradisjonell måte. Redd Barna har nå formulert kravene som valgløfter politikerne kan svare ja eller nei på. Og for å gjøre det enda klarere hva partiene faktisk mener, får representantene hvert sitt grønne og røde skilt. Vil de gå inn for kravet, holder de opp det grønne skiltet. Vil de ikke oppfylle kravet, holder de opp det røde. Alle partiene stiller, og av de mer kjente politikerne som kommer er utviklingsminister Heikki Holmås og Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa. Fra de andre partiene kommer:

Kristelig Folkeparti: Hans Olav Syversen
Høyre: Anniken Hauglie
Arbeiderpartiet: Marianne Martinsen
Venstre: Guri Melbye
Fremskrittspartiet: Bente Thorsen
Rødt: Mariette Lobo
Miljøpartiet De Grønne: Andrew Kroglund

Debatten begynner kl.12.40. Først skal politikerne snakke om barn som søker asyl og bistandspolitikk, som er to av hovedtemaene for Redd Barna i valgkampen. Som avslutning på debatten skal partiene vise grønne eller røde skilt til de ti kravene. Dette begynner ca.kl.14.

Foto: Redd Barna/Ingrid Apollon
Alle partiene på Stortinget, pluss Rødt og Miljøpartiet De Grønne deltar i debatten. 27. august møtes politikere, debattanter og innledere for å diskutere barns plass i norsk og internasjonal politikk på Litteraturhuset i Oslo, og du er velkommen til å være med.

Spennende program

Barnerettighetsseminaret varer fra kl.10.00 til kl. 14.30 på Litteraturhuset i Oslo. Kaffe og registrering fra kl.09.30. Kl.10.00 ønsker generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang velkommen. Dette er programmet for dagen:

10.10: Ali Esbati, svensk politiker og daglig leder i tenketanken Manifest Analyse, snakker om økonomi og velferd, og hvordan barns liv påvirkes av foreldrenes økonomiske situasjon.

10.30: Advokat og direktør ved International Law and Policy Institute, Njål Høstmælingen snakker om barns rettigheter globalt, men også om norske forhold, som barn som søker asyl, rombarn og barnevern.

10.50: Musiker Aggie Frost, som fikk mye oppmerksomhet rundt blogginnlegget «Nattens tyver», vil kommentere de forrige innlederne. Aggie Frost ble som barn selv hentet av barnevern og politi, og ser likheter med hvordan barn som søker asyl blir hentet og transportert ut av Norge. Aggie Frost vil lede en samtale mellom Esbati og Høstmælingen, og ta imot spørsmål og kommentarer fra salen.

11.20: Utdeling av årets barnerettighetspris, Eglantyne Jebb-prisen.

Kulturelt innslag fra RapValg, to av artistene i årets RapValg sine låter om noe de brenner for.

12.00: Lunsj

12:30: Hanna Wozene Kvam fra artistkollektivet Queendom holder appell. Hun er artist, skribent og slam-poet, og vil fokusere på hvor viktig det er for barn og unge å finne sin stemme.

12:40: Debatt: Alle partiene på stortinget, pluss Rødt og Miljøpartiet De Grønne, deltar i debatten. Debatten ledes av kommunikasjonsleder i Redd Barna, Line Hegna.

14:00: Avslutningen på debatten hvor poltikerne skal holde opp grønt eller rødt til skilt til hvilke løfter de vil gi.

14:20: Kommentarer på debatten fra leder i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, Stian Seland,  og leder i PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Andrea Sjøvoll.

Redd Barna vil deler også ut Eglantyne Jebb-prisen denne dagen. Den nasjonale barnerettighetsprisen går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter.

Seminaret er gratis, og det vil bli servert en enkel lunsj. Redd Barna ser frem til interessante innlegg og appeller, og håper at dere som kommer får nyttige innspill foran årets stortingsvalg.