I dag lanserer Redd Barna rapporten "Skånsom henting? - Erfaringer med akuttvedtak i barnevernet" for å løfte fram barns egne erfaringer og tanker fra den dagen og det øyeblikket de fikk beskjed om at de skulle flyttes bort fra hjemmet sitt, enten de var på skolen eller på rommet sitt. Redd Barna løfter også stemmene til voksne som var tilstede.

Du kan lese rapporten her >

Barna skal ikke skånes fra virkeligheten

Foto: Lisbeth Michelsen / Redd Barna
Illustrasjonsbilde.

«De sa at vi bare skulle på en liten tur. Det var midt i timen. Jeg var i klasserommet da læreren sa at jeg skulle komme ut. De satt i gangen og ventet på meg. De jugde til meg, de sa at vi skulle på en fin, koselig tur. De sa at mamma og pappa ikke hadde tid til å passe på oss etter skolen, så derfor skulle de ta oss med på en tur. Jeg satt først i samme bil som søsteren min, men så skulle hun gå med den ene dama, så kjørte bilen med søsteren min plutselig av i en sving og da ble jeg redd», forteller en 8 år gammel lillesøster i rapporten.

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, sier at å være skånsom overfor et barn i en akuttfase er ikke det samme som å skåne barnet fra virkeligheten. For eksempel ved å ikke fortelle sannheten om hvorfor de blir hentet, eller hva som skal skje med foreldrene deres.

Gi barna forutsigbarhet og tid

Redd Barna anbefaler i denne rapporten at alle som er involverte i en akutthenting av barn - barneverntjenesten, politiet, lærere eller helsepersonell - må ha hovedfokus på å sørge for at barnet opplever trygghet og forutsigbarhet. Og at de i tillegg må gi barnet så mye tid som mulig i situasjonen, både til å forstå, til å reagere, ytre seg og til å roe seg.
 
- Vi anbefaler også som hovedregel at barn ikke bør bli hentet på natten, de bør skånes for å måtte bli vekket av fremmede og fraktet bort fra hjemmet i mørket, sier Skybak.

Foto: Lisbeth Michelsen / Redd Barn
Illustrasjonsbilde.

Barn som allerede har vært utsatt for omsorgssvikt er svært dårlig rustet til å forstå og senere behandle brå, uventede og uoversiktlige hendelser som er typisk for akuttsituasjoner. Det er derfor spesielt viktig at ansatte i barneverntjenesten som tar del i planleggingen, utføringen, og oppfølgingen av akuttfasen har god kompetanse på traumesensitiv omsorg og hvordan man ivaretar barnet emosjonelt i slike stressende situasjoner.

Redd Barna anbefaler også at politiet alltid må være bevisste sin bruk av uniform og tjenestebil ved akutthentinger og hva slags innvirkninger dette har på barnets opplevelse av situasjonen.

- Barn kan oppleve det som ekstra skremmende å bli hentet av uniformert politi. Det kan også oppleves veldig stigmatiserende å bli hentet med tjenestebil i skolegården eller nabolaget, sier Skybak.

Skolene må ha klare retningslinjer

Rapporten viser også at barnets opplevelse av å bli hentet av barnevernet på skolen, og barnets forhold til skolen fremover, avhenger av hvordan lærere, sosiallærere, helsesøster, rektor og andre oppfører seg i denne situasjonen. Saksbehandlere i barnevernet Redd Barna har snakket med forteller at det er veldig forskjellig hvordan ansatte på skoler reagerer når de blir informert om at et barn skal hentes. «Noen begynner å gråte, andre kan ’fornekte’ alvoret. Jeg har opplevd at en lærer fornektet det barnet sa, mens barnet hørte på», forteller ansatt i barnevernet

- Det er derfor viktig at barnehager, skoler og skolefritidsordninger er beredt på at et barn kan bli akutthentet av barnevernet. De bør etablere gode rutiner for hvordan de ivaretar barnet i en slik situasjon, for at de skal oppleve det så trygt og lite synlig som mulig, sier Skybak. 
 
Hun håper rapporten vil bidra til at barns erfaringer og anbefalinger er med å danne grunnlaget for vurderinger av hva som utgjør god praksis for å sikre barns beste i akuttsituasjoner.

Rapporten er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).