Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
Barn som ikke går på skolen og som lever i land rammet av krig er ofre for dobbel urett.

Denne uken inviterte Redd Barna, Unicef og nepalske og norske myndigheter til et seminar i Katmandu om hvordan skoler og skoleveien skal gjøres til en fredssone for barn, uten fare for angrep av krigende parter.

– Barn som ikke går på skolen og som lever i land rammet av krig er ofre for dobbel urett, mener Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

I verden i dag står fortsatt nesten 70 millioner barn utenfor klasserommene når skoleklokkene ringer, og halvparten av disse lever i land rammet av krig. De er spesielt utsatt og de vanskeligste barna å nå når det gjelder oppfyllelse av retten til skolegang for alle barn innen 2015.

Skoler som fredssoner

I Nepal herjet borgerkrig landet frem til 2006. Både maoistene og regjeringssoldater brukte skoler til å holde møter, lagre våpen og indoktrinere barn. I tillegg ble barn utsatt for angrep og overgrep både på skolen og på skoleveien.

Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
Det var barna selv som sto bak initiativet om å gjøre skolene om til fredssoner i Nepal.

– Som følge av dette ble det opprettet skoler som fredssoner, eller på engelsk ”Schools as zones of peace” (SZOP), som ble et velkjent begrep i Nepal, og etter hvert veldig respektert, sier Tove R. Wang.

Det beste med det hele var at barn og ungdom selv ofte sto bak initiativene, og krevde av sine rektorer, lærere og lokalsamfunn at skolen ble erklært som SZOP.

Vil spre konseptet

Nå håper Redd Barna og de andre initiativhaverne at konseptet kan brukes også i mange andre land der krig og vold herjer. Sammen med Unicef og norske og nepalske myndigheter tar man til orde for å fremme god og trygg utdanning til barn i andre land rammet av krig og konflikt. Utdanningseksperter fra Norge, Nepal, India, Liberia, Elfenbenskysten og Sør-Sudan deltar på seminaret.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
– Barn som ikke går på skolen og som lever i land rammet av krig er ofre for dobbel urer, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

– Hensikten med seminaret er å gi deltakerne dybdekunnskaper om erfaringene gjort med skoler som fredssoner i Nepal. Dessuten skal landene seg imellom utveksle erfaringer. Hver deltaker skal presentere hvordan konflikt i deres land har påvirket bestrebelsene på å gi utdanning til alle, sier Wang.

Seminaret skal lede til anbefalinger om hvordan sikre større forpliktelser både nasjonalt og internasjonalt til utdanning i konflikt.

Støtte fra UD

Norges regjering støtter retten til utdanning for barn i alle land og at konflikt ikke kan stå i veien for skolegang.

– Nepal har tatt på alvor at det er barna som representerer fremtiden. Til tross for en ti år lang konflikt fra 1996-2006 har landet lykkes med å utvide utdanningstilbudet slik at tusenårsmål 2 er innen rekkevidde. Erklæring av skoler som fredssoner har åpnet dører for samarbeid mellom barn, foreldre, lærere, lokale ledere og dem som bærer våpen. Målet er å beskytte retten til utdanning fra kamphandlinger. Nepal har erfaringer som verdenssamfunnet trenger. Sammen med Redd Barna og Unicef vil Norge bidra til at disse løftes fram, slik at Nepals prestasjon kan bli til inspirasjon og nytte for andre land i samme situasjon, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Arvinn Gadgil.