Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Klageretten er et viktig gjennombrudd for barns rettigheter. Men barn i Norge får foreløpig ikke denne retten.

Redd Barna, Plan og UNICEF har sammen med 24 andre norske organisasjoner skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg og bedt om at også Norge skriver under på tilleggsprotokollen. Regjeringen har ikke gitt noen signaler om at den vil signere.

Håper regjeringen snur

- Klageretten er et viktig gjennombrudd for arbeidet med å styrke barns rettigheter. Vi håper Norge også vil støtte dette, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Organisasjonene mener at det overnasjonale klageorganet for barn er det viktigste som har skjedd for barns rettigheter på over 20 år.

- I Norge bør alt ligge til rette for en rask signering og ratifisering av denne protokollen. Men hittil har regjeringen verken støttet arbeidet for å få klageretten på plass, eller vist tegn til å undertegne den. Vi håper nå regjeringen snur, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Øke respekten

Barnekonvensjonen inneholder flere rettigheter som ikke dekkes av andre FN-konvensjoner. I flere land følges tradisjoner som innebærer brudd på barns rettigheter. Dersom det nasjonale lovverket ikke beskytter barn godt nok, vil de kunne ta saken sin til det overnasjonale klageorganet.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
De borgerlige partiene vil at regjeringen skal snu og signere klagemekanismen. Redd Barna ønsker at barn skal bli hørt, som her under Barnas spørretime på Stortinget.

- Millioner av barn verden over opplever brudd på deres rett til utdanning, helsetjenester og beskyttelse mot vold. Om ikke Norge går foran som et godt eksempel og innfører klageretten, blir dette arbeidet svært vanskelig, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Organisasjonene mener en klageordning vil øke respekten for barns rettigheter og være med å sikre barns grunnleggende rettigheter, ikke minst i land der barn har det vanskeligst.

Krever at regjeringen signerer

Også de borgerlige partiene på Stortinget krever at regjeringen skriver under et tillegg til FNs barnekonvensjon som gir barn klagerett. Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre mener man må ta barns rettigheter og rettssikkerhet på alvor og undertegne.

– Vi krever at regjeringen underskriver og ratifiserer tillegget om FNs klageordning for barns rettigheter snarest, sier Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenrikskomité til NTB.

Regjeringen har fram til nå vært imot å underskrive tillegget til Barnekonvensjonen om klagemekanismer med begrunnelse i at det kan innsnevre det nasjonale demokratiske handlingsrommet.

– Regjeringen anbefaler altså andre land å ratifisere tillegget, for å gi barn bedre vern, men vil selv ikke undertegne. Det er uforståelig og meget beklagelig, sier Søreide.