Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Afghanistan står fremfor store utfordringer. På Kabul-konferansen bestemmes fremtiden for Afghanistans barn.

Den forrige Afghanistan-konferansen, som ble arrangert i London 28. januar, ga ingen forhåpninger om at barn er en prioritet på Afghanistans vei mot framtiden. Barn er ikke engang nevnt i erklæringen etter konferansen.

– Det er uakseptabelt at barna, som bærer den tyngste byrden av den væpnede konflikten i Afghanistan, ikke står i sentrum for den internasjonale innsatsen, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Høyest barnedødelighet

Tiår med krig i kombinasjon med jordskjelv, tørke, flom, jordskred og ekstreme vintre har gjort at Afghanistan kommer svært dårlig ut på de fleste områder for barn. Landet har den høyeste barnedødeligheten i verden mens mødredødeligheten ligger nest høyest.

Spesielt står skoler som er bygget av militære gjenoppbyggingsteam (såkalte PRT-er) i fare for ikke å bli brukt, fordi lokalsamfunn frykter angrep fra krefter som er motstandere av utlendinger.

Foto: Redd Barna
– Det er nå fremtiden for Afghanistan avgjøres, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Mellom 2006 og 2008 var det 2450 angrep på skoler viser en rapport fra Verdenbanken, Care og det afghanske utdanningsdepartementet. De skolene som var bygget av PRT-ene viser seg å være mer sårbare for angrep enn andre skoler.

Redd Barna stiller krav til giverlandene

I tillegg til noe så enkelt som å få barn inn i erklæringen fra Kabul-konferansen, må Norge bidra til å sikre at giverland gir finansiering av bistand til hele Afghanistan, og ikke bare til de områdene som er viktig for å vinne krigen. Norge må også arbeide for at organisasjoner skal kunne operere uavhengig av militære disponeringer. Sist, men ikke minst må internasjonal assistanse bli drevet av langtids utviklingsbehov og ikke av korttids sikkerhetsmål.

– Det er nå fremtiden for Afghanistan avgjøres. At barn får beskyttelse, sine rettigheter innfridd, og umiddelbare behov oppfylt, krever blant annet betydelige investeringer i barns utdanning og helse. Barns situasjon må stå i sentrum når Afghanistans fremtid diskuteres, avslutter Wang, som håper den norske delegasjonen nå tar dette på alvor.