I dag skulle skolehverdagen egentlig begynt for barn i Irak. Slik blir det dessverre ikke. For over 500 000 forventningsfulle skolebarn blir skolestart utsatt på ubestemt tid.

Basilah (16) øver seg på å tegne med munnen, på Redd Barnas mobile barnevennlige område på en skole i Dohuk.

650 skoler brukes som hjem

På grunn av volden som har tvunget nesten 1,5 millioner mennesker på flukt, er svært mange skoler fulle av familier som ikke har noe annet sted å gjøre av seg.

Rundt 200 000 barn bor nå midlertidige på skoler, lagerbygninger og forlatte gårder – steder som ikke er egnet for familier å bo. Bare i Dohuk-distriktet er rundt 650 skoler brukt som midlertidig hjem til familier som har blitt tvunget på flukt.

- Disse barna har flyktet fra grusom vold og lever under ekstremt vanskelige forhold. De er helt avhengige av at vi greier å gi dem opplevelse av en normal skolehverdag, sier landdirektør for Redd Barna i Irak Tina Yu.

Foto: Redd Barna / Alessandro Pavone
RUndt 200 000 barn bor for tiden midlertidig på skoler, nedlagte bygninger og gamle gårder. Disse barna bor på et forlatt gårdshus utenfor Suleimanyah sammen med 40 andre.

Blir hengende etter

Redd Barna frykter nå for forholdene både for barna som har måttet søke tilflukt på skolene, og de som skulle begynt på skolen i dag, og nå går glipp av verdifull undervisning.

- Mange barn risikerer nå å bli hengende etter allerede fra starten av, advarer Yu.

Det vil kunne gå ukevis også etter at familiene har fått nye steder å bo, før skolen kan begynne. Mange pulter, læremateriell og møbler har blitt flyttet på eller ødelagt, og det tar tid å komme i gang.

Foto: Redd Barna
Mahmud (16) går på skole i War City, like utenfor Dohuk i Irak.

Utvider tilbudet

I mellomtiden jobber Redd Barna i Irak med å få så mange barn som mulig til å delta på sine midlertidige skoletilbud.

3420 barn går nå på Redd Barnas seks barnevennlige leke- og læreområder i Erbil. I Dohuk utvider Redd Barna nå tilbudet, slik at over tusen barn til slutt skal kunne delta på aktivitetene på Redd Barnas barnevennlige områder. Her får barna både gå på skole, de kan få være trygge og bearbeide de grusomme inntrykkene mange av dem har opplevd.

En av dem er Mahmud (16). Han og familien hans måtte flykte fra Erbil da kampene brøt ut. De var på besøk på besteforeldrene, men kunne ikke reise tilbake hjem, på grunn av fare til å bli drept. Siden det har familien vært på flukt.

- Jeg var redd, for jeg ville ikke at familien min skulle bli drept.

 Nå går han på Redd Barnas skole i Dohuk.

 - Da vi først kom til War City torde faren min først ikke å sende meg på skolen. Men etter hvert gikk han med på det. Lærerne er snille og flinke, og det er så godt å gå der. Men det jeg ønsker aller mest er å få reise hjem og være trygg. Jeg savner vennene mine og ønsker fred, sier Mahmod.