Foto: Redd Barna
Ei 5 år gammel jente ved tavlen på en av skolene Redd Barnas partnere jobber. Halvparten av alle barn er så preget av krigen at de ikke greier konsentrere seg, viser ny rapport.

– Menn med våpen kom inn på skolen min og begynte å skyte. Etter det sa mamma at jeg ikke fikk gå på skolen mer.

Det forteller ni år gamle Nagham fra Syria i en ny Redd Barna-rapport.

Hun er en av barna i Syria som har opplevd at skolen deres har blitt angrepet og ødelagt det siste året.

3465 skoler har til nå blitt bombet i stykker som følger av krigen, viser rapporten «Futures under threat» som Redd Barna nå lanserer. Rapporten viser at det har vært en økning i antall angrep på skoler i Syria det siste året.

På de ni skolene Redd Barnas partnere jobber på nord i landet har det vært 12 angrep mellom august 2013 og juli 2014. (Se oversikt nederst i saken)

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Foto: Redd Barna
Antall skoler som har blitt angrepet i Syria har gått opp det siste året. Denne skolen nord i Syria er blant dem.

Livredde på skolebenken

Skolen er et av de farligste stedene for barn i Syria å oppholde seg. Konsekvensen er at over halvparten av barn i skolealder i landet, til sammen rundt 2,8 millioner barn, ikke går på skole.

Landet som en gang hadde 100 % av barn i skolealder på skole, ligger nå nest nederst på listen over andel av barn i skolealder på skolen..

- Mange barn er livredde når de går til skolen, når de sitter på skolebenken og når de går hjem. Rapporten viser at nesten halvparten av barna sjelden eller aldri greier å konsentrere seg i timen, sier Nora Ingdal i Redd Barna.

Ingdal har selv snakket med flere av lærerne som jobber for Redd Barna inne i Syria. Situasjonen som de nå jobber under er uholdbar.
 
– Vi har tilpasset skoletimene slik at de blir ferdige før klokken 12, når helikoptrene bomber oss. Vi har tilrettelagt et bomberom i skolen kjeller, i tilfelle umiddelbare angrep. Det er ofte vanskelig for barna å komme seg til skolen på grunn av ødelagte bygninger som ligger i veien, forteller en av lærerne i Redd Barnas internasjonale rapport.

En annen 26 år gammel lærer forteller om barnas reaksjoner etter at skolen han jobbet på hadde blitt bombet og ødelagt:

“Da jeg fikk høre hva som hadde skjedd, dro jeg på skolen for å se på skadene. Jeg ble sjokkert. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor dette hadde skjedd. Denne skolen er det viktigste vi har for å gi barn i denne krisen hjelp og støtte. Mange av elevene som kom på skolen etter angrepet, begynte og gråte da de så hva som hadde skjedd. Så begynte de å lete etter skolearbeidet sitt og tegningene sine i ruinene. Det var et veldig smertefullt øyeblikk», sier han i rapporten.

Foto: Redd Barna
Skolehverdagen er ofte noe av det eneste som kan gi barna en normal hverdag. Her fra en time i et klasserom i Syria.

Redd når døra smeller igjen

Redd Barna jobber på 53 grunnskoler nord i Syria, direkte og gjennom våre partner-organisasjoner. Arbeidet består blant annet av å bygge opp ødelagte skoler, sørge for klasserom, utstyr, lærebøker og annet læremateriell, bygging av sanitæranlegg og med trening og opplæring for lærere.

Hanan (44) har vært lærer de siste 22 årene i Syria. Hun er nå blant dem som jobber for å gi barna en mest mulig normal skolehverdag.

- Det er svært vanskelig å lære opp mange av disse barna. Bare det å lukke en dør litt for hardt igjen gjør barna livredde, og de begynner å hyle, sier hun.

Hanan sier hun bestandig prøver å roe barna ned, hun snakker med dem og sørge for at de har aktiviteter der de kan bearbeide inntrykkene og opplevelsene sine.

Foto: Redd Barna
Denne gutten er blant dem som må jobbe med å tørke opp diesel i steden for å gå på skole. Mange av barna har hudskader fra arbeidet.

Barna må jobbe

Mange av barna som nå ikke lenger går på skole i Syria, har blitt satt til å arbeide. På et marked nord i landet jobber rundt hundre barn mellom 8 og 15 år jobbet med å tørke opp dieselsølet, vri det opp i jerrykanner, som de selger.

Menge av dem lider av hudsykdommer og brannskader og tjener under 1 dollar dagen.

«Jeg har jobbet på diesel markedet det siste halvåret. Pappa er døv, og kan ikke jobbe, så jeg måtte jobbe for å forsørge familien. Etter seks måneder på jobb på markedet skjedde det en stor eksplosjon like ved jobben min. Etter det stoppet faren min meg fra å gå på skole og ba meg begynne på skolen igjen.» forteller en av guttene.

Til FN: - Gjør mer!

Denne uken starter FNs generalforsamling i New York, der verdens ledere møtes. Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang møter flere av dem, og ber nå om at mye mer må gjøres for å sørge for at barn som er midt i en katastrofesituasjon får en trygg skole.

– Under 2 % av all nødhjelp går til å gi barna skolegang. Dette er under halvparten av det verden har forpliktet seg til å gi. Det er en kjent sak at utdanning også forhindrer at barna rekrutteres som barnesoldater, eller blir offer for trafficking, barnearbeid og seksualisert vold. Det internasjonale samfunnet må holde det de har lovet, og gi 4 % av all nødhjelp til å gi barn skolegang, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Utenriksminister Børge Brende sier han er bekymret for underfinansieringen av Redd Barnas «No lost generation»-initiativ, som rapporten viser til.

– Fra norsk side har vi det siste året bidratt med over 50 millioner kroner til dette initiativet. I tillegg har vi støttet Redd Barnas programmer i opprørskontrollerte områder med 41 millioner kroner. Det er et mål for oss å øke andelen som går til utdanning i den humanitære bistanden, sier Brende i en epost.

Han beskriver det som «helt nødvendig» å få på plass et utdanningssystem for syriske barn.
 
- Å beskytte skoler i områder som er rammet av konflikt er essensielt. I Syria er det helt nødvendig å få på plass et utdanningstilbud både til barna som er internt fordrevet i Syria og alle dem som har flyktet til nabolandene.

For det første er det en menneskerettighet for disse barna å ha tilgang til skole. For det andre har ikke verden råd til en tapt generasjon barn i Syria. Utdanning er en forutsetning for stabilitet og utvikling, i Midtøsten som overalt ellers, avslutter Brende.

Angrep på skoler sommeren 2014:

- 29. mai, 2014: 153 studenter kidnappet i Ain al-Arab på vei hjem fra avsluttende eksamen i Aleppo. (130 fortsatt i fangenskap, august, 2014).

- 19. juni, 2014: En bombe går av i nærheten av skolen Maysaloun i Homs. 11 blir drept, enda flere skadd.

- 29. juni, 2014: En bombe lander foran Al-Sabaat ungdomsskole utenfor Homs. Fire skolejenter på vei hjem blir drept, og fire jenter såret.

- Sommeren, 2014: Bombeangrep på en gruppe mødre og barn på vei til barnekunstutstilling i Aleppo. 36 døde, 33 av dem var barn.