Foto: Redd Barna/Susan Warner
– Målet vårt for Haiti har vært å hjelpe barn med å takle følgene av skjelvet, men også å bidra til at de blir flinkere til å lese og skrive gjennom nye, innovative skoleprosjekter, sier leder i IKEA Foundation Per Heggenes.

En av IKEA Foundations målsetninger er å skape bedre muligheter for barn i utviklingsland, og stiftelsen har nå gitt 300 000 euro til Redd Barnas lese- og skriveprosjekt for barn på Haiti. 

Da jordskjelvet rammet Haiti 12. januar 2010, førte det til at 90 prosent av skolene i Port-au-Prince og Leogane og over 60 prosent av skolene i Sør- og Vest-Haiti ble skadd eller ødelagt. Også før katastrofen hadde barn på Haiti ofte små muligheter til å få skikkelig skolegang. I mange klasserom underviste man opptil 60 elever samtidig, og bare halvparten av barna i alderen 6–12 år gikk på skole i det hele tatt.

IKEA Foundations gave til Redd Barna betyr at Haiti vil få flere prosjekter som skal lære barn å lese og skrive. Disse prosjektene omfatter læringspakker og annet læremateriell til nye lærere, mens barna vil få utdelt grunnleggende utstyr som bøker, penner og blyanter – ting de ikke hadde selv før katastrofen inntraff.

– Målet vårt for Haiti har vært å hjelpe barn med å takle følgene av skjelvet, men også å bidra til at de blir flinkere til å lese og skrive gjennom nye, innovative skoleprosjekter, sier leder i IKEA Foundation Per Heggenes.

Bedre tilgang og kvalitet

Redd Barna samarbeider tett med skoler, foreldre- og lærerorganisasjoner og Haitis utdanningsdepartement for å gi barn i Haiti bedre tilgang på undervisning.

Prosjektet har ambisiøse mål for 2012. Ved å gi opplæring til 120 lærere, 20 rektorer og ti skoleinspektører, vil man sørge for en kvalitetsheving i skolen som kommer så mange som 4000 barn til gode. Prosjektet har også fokus på viktigheten av å involvere foreldrene i barnas skolegang, og planen er å få 200 foreldre til å bli med i en PTA og bli talspersoner for utdanning i sine respektive lokalsamfunn.

– Ved å gå sammen med organisasjoner som Redd Barna og UNICEF, som har omfattende nettverk og årelang erfaring, kan vi sikre oss de dyktigste folkene, utvikle nyskapende arbeidsmetoder, tilby sårt tiltrengt hjelp og støtte, påvirke politikken – rett og slett etablere det omfattende apparatet som trengs for å gjøre en forskjell for så mange barn som mulig, sier Heggenes.

Foto: Redd Barna/Laurent Duvillier
Da jordskjelvet rammet Haiti 12. januar 2010, førte det til at 90 prosent av skolene i Port-au-Prince og Leogane og over 60 prosent av skolene i Sør- og Vest-Haiti ble skadd eller ødelagt.