Foto: Redd Barna
Et av barna fra den afghanske byen Chobash får et nytt, tørt teppe, til å erstatte det våte med. Han er et av 25 000 barn som nå trenger akutt hjelp etter flommen.

Redd Barna jobber på spreng for å redde tusenvis av familier som natt til torsdag og fredag mistet alt - mat, vann og hjemmene sine - under en kraftig flom.

Minst 40 000 mennesker ble rammet og minst 123 mennesker er rapportert omkommet i flommen. Tallet forventes å bli høyere, på grunn av det høye antallet savnede.

– Det er vanskelig å forestille seg hvordan det må ha vært i mørket. Barn og familier nord i Afghanistan opplevde at flommen rev med seg hjemmene deres, mens de sov. Minst 500 familier i Jawjzan og 300 familier i Faryab har måttet flykte, forteller nødhjelpskoordinator for Redd Barna i Afghanistan, Mohammad Rafi Aziz.

Barn isolerte fra hjelpen

Som så ofte ellers er det kvinner og barn som blir hardest rammet av naturkatastrofer. Forurenset drikkevann, tap av omsorgspersoner og mangel på trygge steder å oppholde seg, gjør at de utsettes for sykdommer, overgrep og små forutsetninger for å motta hjelpen de trenger.

Redd Barnas ansatte i Balkh, Jawjzan, Sar-e-Pul og Faryab har allerede satt i gang arbeidet med å nå ut til barn og familier i de hardest rammede områdene, i samarbeid med myndigheter og andre organisasjoner.

Tepper, rent, vann, brød og hygieniske produkter har allerede blitt delt ut til over 5000 mennesker, som mistet alt de eide i flommen.

Men arbeidet er ikke lett. Flommen har isolert deler av befolkningen, og hjelpearbeidere må forhandle for å nå fram.

– Det trengs mer hjelp. Minst 1000 hus har blitt helt ødelagt, hvilket betyr at mange barn nå er uten tak over hodet, mat eller varme klær, sier Onno van Manen, programdirektør for Redd Barna i Afghanistan.

Trygghet og normalitet viktig

Han forteller hvordan Redd Barna i de neste par ukene kommer til å etablere midlertidige trygge lekeområder og skoler for barna, der de kan leke, lære og snakke om det de har opplevd.

– Vi gjør det vi kan for at barn skal være trygge og beskyttet og få tilbake en form for normal hverdag, sier van Manen.

Redd Barna har jobbet i Afghanistan siden 1976, med blant annet akutt humanitær nødhjelp.