Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Barna ropte "We love you", og Tawakkol Karman svarte "I love you too" tilbake. Her hilser Karman på HKH kronprinsesse Mette-Marit.

For 15. året på rad fikk norske skoleelever mulighet til å møte fredsprisvinnerne under barnas eget arrangement, Redd Barnas fredsprisfest. Årets arrangement i Nobels Fredssenter ble et sterkt møte mellom tre kvinnelige rollemodeller som har kjempet tøffe kamper for kvinner og barns rettigheter, og 200 kunnskapsrike, spente norske skolebarn som hadde forberedt seg svært godt til møtet.

- We love you!

Redd Barnas fredsprisfest arrangeres av barn – for barn. I år er det 8 elever fra 7. klasse på Sagene skole som har planlagt festen. Barna ønsket i år å overraske fredsprisvinnerne, på barnas egen spesielle måte, og fredsprisvinnerne fikk en hjertelig velkomst. 

200 barn var plassert på røde puter på gulvet i salen, men rett før fredsprisvinnerne Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman ankom salen sammen med HKH Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo-ordfører Fabian Stang og Redd Barnas generalsekretær Tove Wang, ble lyset slukket. I stummende mørke reiste barna seg opp, lyset ble skrudd på og til overraskede hedersgjester ropte barna i kor: - We love you!  Fredsprisvinner Tawakkol Karman fikk god kontakt med barna, og hilste tilbake: - I love you too!

Barna hadde regien under årets fredsprisfest. Fredsprisvinnerne og de selebre gjestene ble på rød løper geleidet opp til scenen hvor barna på forhånd hadde plassert puter med bilder av paneldeltakerne. Så var det klart for barnas intervjuer med fredsprisvinnerne og Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang. Spørsmål laget av barn og fremført av blant annet programlederne Anisha Ali Noor(12) og Martin Wahl(12). 

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
President Ellen Johnson Sirleaf sier at hun har hatt fokus på barn i Liberia, og at det viktigste har vært å få barna til å smile igjen, etter å ha levd med konflikt i årevis.

En verden uten krig

Barna var i sine spørsmål spesielt opptatt av å få vite hvordan barn og kvinner kan bidra til en verden uten krig.

Fredsprisvinner og president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, åpnet sitt svar med en hilsen til norske barn fra barn i sitt hjemland, Liberia. Hun var spesielt opptatt av å formidle viktigheten av at mennesker får dekket sine grunnleggende behov.

– Det er vanskelig for barn å leve med årelang konflikt. Noen mangler rent drikkevann og tilgang på helsevesen. Vårt fokus har vært å satse på barn og sørge for utdanning. Men det viktigste har vært å få barna til å smile. Og jeg er glad for å kunne si at barna nå smiler igjen, sier Johnson Sirleaf. Hun fortalte en sterk historie om kvinner og barns levevilkår i hjemlandet, og understreket at utdannelse for barn er nøkkelen til et bedre liv og et bedre samfunn.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Leymah Gbowee sier at det er kvinner og barn som lider mest under krig. Her sitter hun sammen med programleder Anisha Ali Noor.

Utdanning hindrer krig og konflikt

I sitt spørsmål til fredsprisvinner Leymah Gbowee fra Liberia var barna opptatt av hva som hadde inspirert henne til det store engasjementet. – Jeg har også barn. Når det er krig og konflikt, er det mødre og barn som lider mest, fortalte Gbowee.

Tawakkol Karman fra Jemen fortalte de 200 fremmøtte barna at hennes drøm er å gi barn et godt liv, med god utdannelse, helse og en god politisk situasjon. - Verden må bygges med kjærlighet og respekt, sier hun.

Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna ble også intervjuet av Anisha og Martin. Intervjuerne var opptatt av sammenhengen mellom fred og utdanning. Wang understreker at utdanning hindrer krig og konflikt. -Hvis du er utdannet, lærer du å tenke selv. Fredsarbeid handler om forståelse, sier Wang.

Barna selv oppsummerte spørsmålsrunden: - Ingen krig har noen gang blitt startet av kvinner og barn.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Ordfører Fabian Stang og HKH kronprinsesse Mette-Marit var med å kaste glans over fredsprisfesten. De kom sammen med fredsprisvinnerne, og satt sammen med dem på scenen.

Barna rørte fredsprisvinnerne

De tre kvinnelige fredsprisvinnerne har i sine respektive land kjempet for kvinner og barns rettigheter. Barna som intervjuet fredsprisvinnerne var svært opptatt av nettopp kvinners situasjon og rettigheter i samfunnet. Håpet er at kvinnenes stemmer skal styrkes ved at tre kvinner i år mottar Nobels fredspris.

- Girlpower, girlpower, girlpower! runget det fra 200 barn i salen.

Til ære for fredsprisvinnerne fremførte barna sangen "You raise me up". Det ble et sterkt øyeblikk for de fremmøtte. Dypt rørt lyttet fredsprisvinnerne til sangen og dens sterke budskap.

I tillegg kastet HKH Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo-ordfører Fabian Stang, medlemmer av Nobelkomiteen og flere kjente norske artister glans over arrangementet. De fremmøtte barna satte stor pris på at fredsprisvinnerne som et fast punkt på fredsprisprogrammet setter av tid til et arrangement med barn. Med taktfaste klappsalver fra de 200 fremmøtte barna marsjerte de tre fredsprisvinnerne ut av Nobels fredssenter og inn i ventende limousiner.

- Det var kjempekult å få møte fredsprisvinnerne. De var så snille og hyggelige. Jeg kan fortsatt ikke tro at jeg har sittet ved siden av dem, sier Anisha Ali Noor, som ledet showet fra scenen sammen med Martin Wahl.

- Målet vårt var at de skulle bli rørt, og det ble de. Jeg håper de hadde det fint sammen med oss, det virket sånn, sier Martin.