Foto: SC/Mai Simonsen
- Vi håper utviklingsminister Heikki Holmås vil jobbe for at alle barn får lik tilgang til skole og helsetilbud, sier Tove R. Wang.

- Vi gratulerer de tre ministrene og ønsker dem lykke til i sine nye oppgaver. Det er ikke noe tvil om at en barneminister, en utviklingsminister og en miljøvernminister til sammen sitter på et stort og viktig ansvar for barn. Jeg kan love at vi vil utøve vår vaktbikkjerolle nøye i tiden som kommer, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Heikki Holmås overtar nøklene etter Erik Solheim, som Redd Barna mener har gjort en god jobb som utviklingsminister ved å vise at bistand og utvikling handler om global politikk. Solheim har vist bred innsikt og et genuint engasjement.

- Må sikre lik tilgang

- Vi har høye forventninger til at en ny minister vil lede an internasjonalt for en utviklingspolitikk som sikrer barns rettigheter og utvikling. Det er stadig økende forskjeller mellom rike og fattige. Norge kan spille en avgjørende rolle i å sikre at like rettigheter og fordeling står på agendaen når nye utviklingsmål skal utformes etter FNs tusenårsmål i 2015. Norge bør også gjøre mer for å sikre barn og unge lik tilgang til velferdstjenester som helse og utdanning. Slik kan man gi en oppvoksende befolkning i utviklingsland muligheten til selv å skape en bedre framtid for seg og sitt land, legger Wang til.

Inga Marte Thorkildsen tar over barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet og dermed også tittelen barneminister. Hun overtar flere helt sentrale saker som er på oppløpssiden. Redd Barna mener hun får en stor og viktig oppgave med å sikre et sterkt barneperspektiv i hele regjeringens politikk.

Løsning for asylbarna

- Høyest på dagsorden står å finne en løsning for de lengeventende barna som står i fare for å bli sendt ut av Norge. Barns rettigheter har vært en fanesak for den nye ministeren i hennes arbeid på Stortinget og Redd Barna forventer at regjeringen skal slutte seg til FNs barnekomiteens nye protokoll om klagerett for barn. Beskyttelse av de mest utsatte barna krever et velfungerende og resurssterkt barnevern, legger Wang til.

- Vi gratulerer også Bård Vegard Solhjell som ny miljøvernminister. Barn og unge er de som påvirkes absolutt mest av miljø- og klimapolitikken. Barn i fattige land rammes hardest av klimaendringene. En sterk norsk miljø- og klimapolitikk er avgjørende for å sikre barns framtid, avslutter Wang.