Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Ti år gamle Nazdana går på skole utenfor Tirin Kot i Afghanistan. I dag går 2,5 millioner jenter på skole, men mange står fortsatt utenfor. Halvparten av jentene i landet blir giftet bort før de fyller 16 år.

En ny rapport fra Redd Barna viser at det har vært en reell framgang for situasjonen for barn i Afghanistan. I dag går 2,5 millioner jenter på skole, og antall skolerte helsearbeidere har gjort et hopp fra 2500 til 22 000. Millioner av barn har fått vaksiner mot sykdommer de ellers kunne dødd av. Resultatet er en halvering av barnedødeligheten siden 2003, noe som er et stort gjennombrudd for et land med så store utfordringer som Afghanistan.

- 265 barn dør før fylte fem år

- Svært mange afghanske barn har fått et bedre liv det siste tiåret, blant annet som en følge av internasjonalt hjelpearbeid. Men det er fortsatt enormt mye som gjenstår, og vi kan ikke snu ryggen til i en så avgjørende fase. Hver eneste dag dør 265 barn før de rekker å fylle fem år, mange jenter går fortsatt ikke på skole, og fattigdom tvinger tusenvis av barn ut av skolene fordi de må jobbe. Fremtiden kan bli bedre for disse barna, men afghanske myndigheter og det internasjonale samfunn må sikre at behovene er dekket før de trekker seg ut, sier landdirektør for Redd Barna i Afghanistan, David Skinner.

Rapporten ”Afghanistan in Transition: Putting Children at the Heart of Development” viser at flere enn fire millioner barn fortsatt ikke går på skole, og mer enn 60 prosent av disse er jenter. Undervisning skjer dessuten ofte under dårlige forhold, og skoletimer gjennomføres ofte under trær eller i et telt. I rapporten fremheves det også at mer enn halvparten av afghanske jenter er gift før de fyller 16 år, og at en tilværelse i fattigdom tvinger 37 000 barn til å jobbe i Kabuls gater.

Sats på lokalbefolkningen

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
En student øver seg på å lytte på gravide, som en del av et jordmorstudie støttet av Redd Barna. Etter opplæringen på halvannet år drar kvinnene tilbake til sine landsbyer, og bidrar med livreddende kunnskap for mødre og barn. Afghanistan trenger mange flere lokale helsearbeidere.

- For at Afghanistan skal lykkes, trengs det skolerte og motiverte folk i lokalsamfunnene som prioriterer barn og familier som er i nød. Det sivile samfunn, både lokalt og internasjonalt, burde støtte dem og hjelpe til i dette arbeidet, sier David Skinner.

Redd Barna anbefaler følgende for å sikre at det som er oppnådd på vegne av barn i Afghanistan ikke går tapt når de internasjonale troppene drar hjem:

  • Øke fokuset på barn: Barn utgjør mer en halvparten av den afghanske befolkningen, og deres behov må dekkes. Det viktigste av alt er at de får utdanning og beskyttelse. I en Redd Barna-studie så vi for eksempel at samtlige gutter fortalte at de hadde blitt fysisk eller psykisk straffet på skolene i noen av provinsene.
  • Bevilge penger basert på behov: Midler burde fordeles til de mest sårbare afghanerne, og ikke bli tildelt basert på militære, politiske eller strategiske interesser.
  • Bistand må fokusere på grunnleggende tjenester: Det trengs opplæring av kvinnelige lærere, samt lærere og helsearbeidere som jobber i lokalsamfunnene. Ved å overføre ansvaret for dette til afghanske myndigheter, samt sikre at de har alt de trenger, oppnår man langsiktig og varig utvikling.

 

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Zarina er frisk etter behandling, men for bare ett år siden var hun så underernært og mager at moren ikke trodde hun ville overleve. Ti prosent av alle barn under fem år i Afghanistan lider av underernæring. For lite mat fører til at barn mangler immunforsvar og evne til å komme seg etter infeksjoner. Fortsatt lever svært mange afghanere i fattigdom, og mangler helsetilbud i sine landsbyer.