Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
3 år gamle Nihel får drikke av moren sin. Tusenvis av barn står i fare for å bli underernært, eller å dø av sult de neste månedene, advarer FN.

- Redd Barna er glade for at det har blitt lovet 3,6 milliarder kroner til humanitær hjelp til Sør-Sudan her på konferansen. Det er likevel ikke nok i forhold til det enorme behovet, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna. 

En kvart million barn står i fare for å bli akutt underernært. 50 000 risikerer å dø av sult de kommende månedene, ifølge FN. 

I tillegg er barn svært utsatte for vold og overgrep.
- Det er livsfarlig å være barn i Sør-Sudan. Redd Barna har vært vitne til at barn har blitt skutt og drept på åpen gate, utenfor en flyktningleir i Juba. Vi vet at tusenvis av barn, mange av dem uten foreldre til å ta vare på dem, har blitt rekrutterte som barnesoldater. Mange blir utsatte for seksualisert vold, kidnappet eller bortført, sier Fylkesnes. 

- Det er et akutt behov for bedre beskyttelse av barn. Fram til nå har pengene kun vært tilstrekkelig til å dekke rundt 6 % av arbeidet som må til for å beskytte barn. Pengene som har blitt lovet til å bedre dette er sårt trengt, sier hun.

Redd Barna er glade for initiativet bak donorkonferansen, der norske myndigheter lovet 372 millioner til Sør-Sudan. 

Fylkesnes understreker at det nå er viktig at pengene brukes best mulig til å beskytte barna.
- Et viktig tiltak til å beskytte barn er å gi dem skolegang. Det er på skolen de blir beskyttet. Det er et av få steder de kan leke trykt, bearbeide traumer og bli beskyttet fra vold og overgrep, sier Fylkesnes.  

- Å gi barn skolegang er også helt avgjørende for en gang å kunne bygge opp nasjonen igjen, når den tid kommer, sier Fylkesnes. 

Les mer om Redd Barnas krav til giverkonferansen, og hvordan vår kollega i Sør-Sudan, Caroline Anning, beskriver situasjonen i landet her.