Foto: Redd Barna/Nicole Itano
To barn har ankommet Zaatari etter en farefull flukt fra Syria. Her venter en ny, usikker hverdag. Siden Zaatari åpnet i juli i fjor er den blitt et tilfluktssted for mellom 60 000 og 70 000 syriske flyktninger. Halvparten er barn.

Kristin Ingebrigtsen, Redd Barna rådgiver for barns beskyttelse, kom hjem fra Zaatari i går. Siden leiren åpnet i juli i fjor er den blitt et tilfluktssted for mellom 60 000 og 70 000 syriske flyktninger. Bare i januar kom det 40 000 syrere til leiren. De humanitære behovene øker kraftig.  

– Den første dagen var en iskald dag med regn og sur vind. Jeg besøkte barnehagen som Redd Barna har bevilget penger til. Det var en fin barnehage. De har fire telt og to skift med ulike grupper barn. De har ikke mye leker, men en fin uteplass. Glade løp barna rundt og viste stolt og sjenert frem fine penal og tegnebøker. Ungene snakker mye om det de hadde med seg i bagasjen og tegningene levnet ingen tvil om hva de hadde vært utsatt for der de kom fra., sier Ingebrigtsen.

– Umiddelbart så det ut som en liten solskinnshistorie

Den ansvarlige for barnehagen fortalte hvor vanskelig det er for barna i starten når de begynner i barnehagen.

– Det meste var kaos og ungene var utrygge og redde. Mødre som helst ikke ville slippe ungene sine av syne på grunn av redsel for hva som kan skje med dem. Vi prøver så godt vi kan å gjøre livet godt å leve igjen. Gradvis ser vi hvordan ungene endrer seg, blir gladere, åpnere og mer tillitsfulle. Kaoset forsvinner, eller blir redusert, og ungene begynner gradvis å forholde seg til hverandre og til de voksne på en mye bedre måte, sier hun.

Hun forteller at barnas tegninger endrer karakter, til mer positive. Men, innimellom kommer redselen, for eksempel ved uventede høye lyder eller hvis ungene ser voksne med uniform.

– Mødrene, som før nesten ikke torde slippe ungene sine ut av synet, ventet nå i det lengste med å hente, trygg på at ungene hadde det best i barnehagen. Her kan barn klippe, lime, synge og bare være barn. Umiddelbart så det ut som en liten solskinnshistorie, sier Ingebrigtsen.

– Mødrene, som før nesten ikke torde slippe ungene sine ut av synet, ventet nå i det lengste med å hente, trygg på at ungene hadde det best i barnehagen. Her kan barn klippe, lime, synge og bare være barn. Umiddelbart så det ut som en liten solskinnshistorie, sier Ingebrigtsen.

Vårt arbeid for barns rett til beskyttelse

Redd Barna kjemper for å oppfylle barns rett til beskyttelse, overlevelse og skolegang før, under og etter en væpnet konflikt.

Krig bryter alle barns rettigheter. Retten til liv, til å leve med en familie, til helse, til utdanning, til personlig utvikling og til beskyttelse. Samtidig skaper krig humantiære kriser, bidrar til økt fattigdom, hindrer utvikling. Flertallet av voldelige konflikter foregår i den fattigste delen av verden.

Sivilbefolkningen er de største ofrene i dagens væpnede konflikter. Brutaliteten i krigene gjør at barn og unge er spesielt utsatte. Stadig flere konflikter inneholder voldelige og uforutsigbare angrep på sivilbefolkningen – inkludert internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og menneskehandel.