Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
- Norsk bistand og utviklingspolitikk må sikre utjevning og like rettigheter enten det dreier seg om vår bistand til miljø- og energi, utdanning eller helse. Dette bør prege den politiske dialogen og legge premissene for bistanden, sier Wang.

Norge havner igjen på toppen på FNs statistikk for menneskelig utvikling. Redd Barna mener dette forplikter. Rapporten som lanseres av UNDP i dag, og viser hvordan både sosial ulikhet øker og hvor urettferdig miljø- og klimaendringene rammer.

- Norsk bistand og utviklingspolitikk må sikre utjevning og like rettigheter enten det dreier seg om vår bistand til miljø- og energi, utdanning eller helse. Dette bør prege den politiske dialogen og legge premissene for bistanden, sier Wang.

Helse og utdanning for alle

Redd Barna mener at Norge må satse mer på helse og utdanning for alle. Dette er kjernen i den norske velferdsstaten. Likevel går kun 13 prosent av norsk bistand til helse og utdanning.
- Vi stiller oss spørrende til hvorfor Norge kun gir 13 prosent av sin bistand til helse og utdanning.  I Afghanistan har Norge siden 2005 kun satset 5 prosent av bistanden til utdanning og 5 prosent til helse. Dette når vi vet at utdanning for jenter er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre både likestilling og økonomisk utvikling, sier Wang.

Norsk internasjonal satsing på helse og utdanning må økes og sikre sosial utjevning.

- Norge har en stor vaksinesatsing. Det er bra. Men den burde vært fulgt opp av en tilsvarende økt bistand som kan sikre fattige kvinner og barn tilgang på et styrket helsevesen og godt kvalifiserte helsearbeidere. Ved å bygge opp et skikkelig helsevesen, sørger man for en bærekraftig utvikling med langvarige effekter som også vil gagne fremtidens barn, sier Tove. R. Wang.

Norge i førersetet

Norge bør også gå i bresjen for at det internasjonale samfunnet kommer til enighet om å bekjempe ulikhet framover. Den internasjonale debatten er i gang om hvilke utviklingsmål som skal komme etter at FNs tusenårsmål skal være innfridd i 2015.

- Norge må lede an for at nye, internasjonale utviklingsmål sikrer utjevning og like rettigheter for alle, også de fattige og mest marginaliserte barna i verden i dag, avslutter Tove R. Wang.