Foto: Redd Barna/Jensen Walker
Karen (6) går gjennom ruinene i Ishinomaki, mens snøen laver ned. Redd Barna har møtt familier som trenger mat, vann og tepper. Japanske myndigheter når ikke ut til alle, og Redd Barna hjelper derfor til med å dele ut nødvendige varer.

– Det er så kaldt her, jeg vil bare dra hjem. Nå har vi vært her helt siden fredag, det er kaldt og jeg har lyst til å ta et varmt bad, sier seks år gamle Karen. Hun trenger seg sammen med familien sin i et klasserom i byen Ishinomaki. Det eneste de har for å holde seg varm er noen få tepper og en liten petroleumsovn.

Én uke etter jordskjelvet og tsunamien er Redd Barna godt i gang med aktiviteter som skal beskytte barn og gi dem psykososial støtte. Nå er områdene nordøst i Japan i tillegg rammet av en kuldebølge som kom på et svært kritisk tidspunkt. Redd Barna vil i første omgang dele ut tepper som kan hjelpe barna med å holde varmen. Det er også planlagt å dele ut andre nødvendige varer som barna har akutt behov for i etterkant av katastrofen.

Møter barn som trenger mat og tepper

– Det vi har sett de siste dagene har overbevist oss om at det er helt nødvendig å utvide nødhjelpsarbeidet vårt. Vi har møtt barn som lider på grunn av kulden, og de mangler grunnleggende ting som mat og rent vann. I morgen begynner vi med å dele ut tepper, og våre medarbeidere i Tokyo ser på hvilke andre forsyninger vi kan bidra med, sier Stephen McDonald, som leder nødhjelpsoperasjonen i Japan.

Japanske myndigheter og japansk Røde Kors har hovedansvaret for å sørge for slike forsyninger. Omfanget av katastrofen er imidlertid så stort at kapasiteten deres er sprengt, og de når ikke fram til alle som trenger hjelp. I samarbeid med lokale myndigheter vil derfor Redd Barna bistå med å møte de mest akutte behovene.

Når folk i vanskelig tilgjengelige områder

Foto: Redd Barna/Jensen Walker
Redd Barnas team dro til kysten nord for Sendai, og møtte mennesker der som mangler alt. - Vi snur oss raskt for å hjelpe barna og deres familier med tepper og annet utstyr, sier Stephen McDonald som leder hjelpeoperasjonen. Bildet viser restene av byen Onagawa.

Stephen McDonald forteller at Redd Barnas team reiste nord for Sendai for å kartlegge behovene der, og bestemte seg for å utvide hjelpearbeidet ved å dele ut utstyr til familiene som ble fordrevet etter jordskjelvet og tsunamien.

– Vi dro langs kysten nord for Sendai og fant områder hvor menneskene har et kritisk behov for humanitær hjelp. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe menneskene der, samtidig som vi fortsetter arbeidet med aktiviteter for barn, forteller McDonald.

Redd Barnas team fant ut at familiene i de vanskelig tilgjengelige områdene manglet essensielle varer som mat, vann, gass til matlaging og klær – og det på et tidspunkt da det var ventet svært lave temperaturer i området.

Reagerer raskt for å gi nødvendig hjelp

– Som hjelpearbeidere må vi være fleksible og i stand til å respondere på de behovene vi til enhver tid ser at folk har, forklarer Stephen McDonald. – Nøkkelen til en vellykket hjelpeoperasjon er nettopp evnen til å reagere raskt på enhver situasjon vi møter på.

I Sendai har Redd Barna jobbet med å sette opp barnevennlige møteplasser for barn som ble rammet av jordskjelvet og tsunamien for én uke siden. Dette er beskyttede områder som kan hjelpe barna med å takle engstelsen de opplever i denne situasjonen. Barna kan leke med jevnaldrende under oppsyn av voksne, mens foreldrene får tid til å skaffe mat, arbeid, bolig, samt lete etter venner og familier.