Foto: Torill Grov
Randi Haugland er ute på sitt tredje oppdrag for Redd Barna, denne gangen i Sør-Sudan.

Det er en spent situasjon i landet én måned før den planlagte folkeavstemningen hvor det skal stemmes over om Sør-Sudan skal løsrive seg fra Nord-Sudan. Motsetningene mellom nord og sør er nå så sterke at flere frykter at det kan bryte ut en ny borgerkrig dersom dette skjer.

- Allerede i dag er det mange internt fordrevne mennesker, og blant disse vet vi at det er mange gatebarn, forteller Haugland. Hun skal i første omgang jobbe med å kartlegge folk og organisering av flyktningleire.

Trygge områder for barn

I leirene vil Redd Barna jobbe for å skape arenaer hvor barna kan leke og utfolde seg til tross for vanskelige omstendigheter.

- Målet vårt er at barna skal få leke og le minst én gang om dagen. Dette er et viktig psykososialt tiltak som er med på å styrke helsen deres og gjøre dem mer motstandsdyktige. Vi vil også jobbe ute på gatene i litt mindre skala. Barna her vil kunne lære seg å lese og skrive, samt hvordan de kan ta vare på seg selv og øke sin evne til å overleve.

Den sørsudanske hæren SPLA brukte svært mange barnesoldater under borgerkrigen, og de siste ti årene har hele 22 000 av disse vendt tilbake til det sivile liv. Faktisk var det så sent som i august i år fortsatt 900 mindreårige soldater i SPLA, ifølge Unicef. SPLA lovte den gang at disse barna skulle bli frigitt innen november.

-Det er nok mange av disse barna som aldri har fått noen skolegang. For de eldre ungdommene vil det også være behov for yrkesutdanning, samt å etablere strukturer for de unge og gi dem et sted å være hvor de kan bli tatt vare på av voksne, sier Haugland.

Lang erfaring med barn og unge

Tidligere har Randi Haugland vært på oppdrag for Redd Barna i Sri Lanka og India, og erfaringene derfra tar hun med seg under det tre måneder lange oppdraget i Sør-Sudan. Tretti år i barnevernet i inn- og utland kommer også veldig godt med når hun skal jobbe med barn som lever under vanskelige forhold. Hun er i Juba sammen med Torill Grov, som er ute på sitt første oppdrag for Redd Barna. Grov har også lang erfaring fra barnevernet.

- Vi blir nok et bra team, og jeg er glad for at vi er to som kan reise og jobbe sammen, sier Haugland.

Første oppdrag for Torill

Torill Grov jobber til vanlig ved Barnevernvakten i Bergen, samtidig som hun tar en master i samfunnsarbeid ved Universitetet i Bergen.

- Jeg tror mine erfaringer fra det norske barnevernet er delvis overførbart. Det handler om å finne ut hva barna trenger. Men det er klart mye vil være annerledes, og det er nok mange behov jeg ikke kan gjøre noe med, sier Grov. Hun er også veldig glad for å få jobbe sammen med Randi Haugland, som er erfaren i forhold til beredskapsoppdrag for Redd Barna.

Følg Randi Hauglands blogg fra Sør-Sudan >