Hva er forskjellen på å gi en bedriftsgave og inngå et partnersamarbeid?

Hvor mye må vi bidra med for å bli samarbeidspartner?

Hvordan kan mindre bedrifter støtte Redd Barna?

Kan vi bruke Redd Barna-logoen?

Kan vi velge å støtte et spesifikt Redd Barna -prosjekt?

Vi ønsker å gi 800 gensere – hvordan gjør vi dette?

Hva er forskjellen på å gi en bedriftsgave og inngå et partnersamarbeid?

Som Redd Barna samarbeidspartner inngår du et langsiktig samarbeid der virksomheten i samarbeid med Redd Barna utvikler en passende samarbeidsform. Dette samarbeidet formaliseres i en kontrakt der det spesifiserer hva avtalen skal inneholde av partenes rettigheter og bidrag samt hvordan samarbeidet skal kommuniseres internt og eksternt. Av erfaring tar det tid å utvikle et samarbeid og det tar tid før begge parter får utbytte av samarbeidet. Derfor inngår Redd Barna vanligvis avtaler på minst 3 år. En samarbeidspartner kan velge om midlene skal gå til Redd Barnas generelle arbeid for barn eller til et konkret tema eller prosjekt.

Ved en engangsdonasjon til Redd Barna avtales det ikke noe videre samarbeid. Du kan bestemme hva gaven skal gå til; Redd Barnas generelle, langsiktige arbeid, en aktuell nødhjelpssituasjon, eller et tema som Redd Barna er engasjert i. Det er ingen beløpsgrense for en gave; små som større beløp mottas med stor takk. Redd Barna sender også et takkebrev i etterkant av støtten til vårt arbeid.

Hvor mye må vi bidra med for å bli samarbeidspartner?

Redd Barna har ulike modeller for samarbeid som varierer ut fra størrelse og omfang av samarbeidet. Sammen tilpasser vi partnerskapet ved å se på forutsetninger, drivkrefter og felles målsettinger. Se mer informasjon om partnerskap her.

Hvordan kan mindre bedrifter støtte Redd Barna?

Å ta samfunnsansvar er ikke kun forbeholdt store virksomheter. Mindre bedrifter kan også bidra til en bærekraftig utvikling for barn og er velkommen til å gi en gave til Redd Barnas arbeid eller å bli Redd Barna Bedriftsfadder. Les mer om Redd Barna Bedriftsfadder her.

Kan vi bruke Redd Barna-logoen for å samle inn penger?

Bruk av Redd Barnas-logo må alltid avtales med Redd Barna på forhånd. Det er fullt mulig å samle inn penger til støtte for Redd Barna, selv uten å benytte logoen. Dersom du ønsker å samle inn penger til Redd Barna og bruke vår logo, send gjerne en epost til giverservice.

Kan vi velge å støtte et spesifikt Redd Barna-prosjekt?

Ja, det er mulig å øremerke støtten til Redd Barnas arbeid innen for eksempel utdanning, helse, nødhjelp eller til et spesielt land. For bidrag på minimum 300 000 kroner per år kan støtten øremerkes et konkret prosjekt. Men vi oppfordrer til å gi til frie midler, da dette gir minst administrasjonskostnader for Redd Barna. Les om våre ulike partnerskap her.

Vi ønsker å gi 800 gensere – hvordan gjør vi dette?

Redd Barna har dessverre sjelden mulighet til å ta imot fysiske varer eller tjenester. Dette er fordi at slike gaver ofte bidrar til mer administrasjon enn hva det bidrar til for vårt arbeid for barn.