Bedriftssamarbeid
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

BLI BEDRIFTSFADDER

Din jobb kan gjøre en forskjell for barn i Norge og internasjonalt! Som Bedriftsfadder bidrar dere med et fast beløp i året.

kr.
Velg årlig beløp
Ikon for skole
6.000 kr kan gi 25 pakker med tegnesaker til barn
Ikon for mat
12.000 kr kan gi mat til 20 familier på flukt
Ikon for å lese
20.000 kr kan bidra til å utvikle materiell og informasjon til 390 barn i Norge

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Kontaktperson bedrift

Vilkår

Total sum: 12.000 kr.

Likestilling mellom kjønnene

Bli bedriftsfadder for Redd Barna!

Som bedriftsfadder i Redd Barna bidrar dere til vårt arbeid med en valgfri sum i året. Fadderskapet vil kunne vise bedriftens samfunnsansvar på en god måte, samtidig som det gir deres ansatte muligheten til å vise engasjement rundt deres hjertesak. Deres jobb kan gjøre en forskjell!

Bedriften får skattefradrag for gaver opp til 25.000 kroner. Dere vil også få en digitalpakke, logo, e-post-signaturer og rapportering om hva støtten deres går til.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Dette bidrar dere til som Bedriftsfadder

Din bedrift gir barn utdanning

Din bedrift gir barn utdanning

Som Bedriftsfadder gir dere barn skolegang. Det gir også barn beskyttelse og kunnskapen til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for framtiden.

Din bedrift gjør det bedre for barn i Norge

Din bedrift gjør det bedre for barn i Norge

Som Bedriftsfadder støtter dere også Redd Barnas arbeid i Norge. Dette innebærer blant annet arbeid med digital utenforskap og nettvett, arbeid mot vold og overgrep, barn på flukt og barnas valg.

Din bedrift gir livreddende hjelp til barn i nød

Din bedrift gir livreddende hjelp til barn i nød

Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Med deres støtte kommer vi raskt på plass med humanitær hjelp til de barna som trenger oss aller mest.

Hobart Norge er stolt Bedriftsfadder

Hobart er verdensledende innen profesjonelle oppvaskmaskiner. Hobart mener det er viktig at små og mellomstore bedrifter også tar et samfunnsansvar. Gjennom konseptet bedriftsfadder har Hobart mulighet til å ta et samfunnsansvar på en enkel måte.

Hobart Norge kan nå si at «Min jobb gjør en forskjell».

Peri Norge er en av Redd Barnas største Bedriftsfaddere

Det er viktig for oss i Peri å gi noe tilbake. Det å kunne gi noe tilbake til barna og framtiden er viktig for oss.

Tom Wium – Administrerende direktør
En voksen og et barn går på en tur langs en skogssti. i bakgrunnen er det flere barn.

Engasjer deg i ditt lokalmiljø

Det er mange måter din bedrift kan bidra til lokalmiljøet. Dere kan bidra til at barn som opplever vold i hjemmet får tryggere rammer og en mer normal hverdag, bidra til å spre informasjon om barns rettigheter, bidra til at barn får fritidsaktiviteter de kan delta på og mye mer.

Bidra på andre måter:

Pengene kommer fram!

92,6%
7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.