Bedriftssamarbeid
Et kart som markerer alle land Redd Barna har prosjekteri i.

Våre prosjekter

Her finner du utvalgte prosjekter som din bedrift kan støtte.

Klimaarbeid i Kambodsja

Et av Redd Barnas viktigste strategiske prioriteringer er å beskytte barn mot virkningene av klima og miljøkrisen. Dette er et konkret prosjekt som støtter barna i deres klimakamp.

Prosjektet innebærer miljøutdanning for barn, det sikrer familier bedre vannforsyning og sanitærforhold, samt at det støtter opp den samfunnsøkonomiske utviklingen til familiene i de mest utsatte områdene. Prosjektet skal støtte opp innovative ideer som kan bidra til alternative levebrød for befolkningen og det skal gi barna bedre mulighet til å identifisere og løse miljøproblemer.

Les mer om prosjektet i Kambodsja her
Ønsker din bedrift å støtte prosjektet i Kambodsja? Kontakt oss her

Nepal

Redd Barna jobber for å gi alle barn tilgang til utdanning i Nepal.

Det å gi barn tilgang til utdanning vil kunne påvirke hele samfunnet de lever i. Ved å støtte Redd Barnas utdanningsprosjekt i Nepal vil din bedrift ikke bare sikre god utdanning for barn i Nepal, men dere vil også hindre barneekteskap og barnearbeid. Dere vil bidra til inkludering av utsatte barn, dere vil bidra til å gi barn kunnskapen til å ha en sterke stemme i sitt eget samfunn, både når det gjelder deres generelle rettigheter, men også deres kamp mot klimaendringene.

Les mer om prosjektet i Nepal her
Ønsker din bedrift å støtte Nepal prosjektet? Kontakt oss her

Våre prosjekter 12

Uganda

Prosjektet i Uganda bidrar til at gutter og jenter får tilgang til utdanning i et trygt og inkluderende miljø. Prosjektet vil foregå på utvalgte skoler i Nord-regionen i Uganda. Redd Barna har som mål å nå ca 25.000 skolebarn, inkludert barn med nedsatt funksjonsevne.

Nord-regionen har noen av de svakeste resultatene innen utdanning over hele landet. Dette er mye grunnet fattigdom og konflikter som har stoppet utviklingen deres i mange år.

Les mer om prosjektet i Uganda her
Ønsker din bedrift å støtte Uganda prosjektet? Kontakt oss her

Våre prosjekter 13

Trygt tilbake til skolen etter pandemien

Pandemien har skapt en av de største utdanningskrisene i historien. 750 millioner barn står i dag utenfor skolen. Sammen kan vi hjelpe barn verden over til å komme trygt tilbake til skolen etter pandemien.

Les mer om prosjektet og støtt oss her
Ønsker din bedrift å hjelpe barn tilbake til skolen etter pandemien? Kontakt oss her

Våre prosjekter 15

Katastrofefondet

Gi et bidrag som redder liv. De fleste liv går tapt de første dagene etter at en katastrofe inntreffer. Som katastrofehjelper bidrar du til at vi kan være forberedt og rykke ut umiddelbart når en katastrofe oppstår. Redd Barnas nødhjelpsteam er operative 365 dager i året.

Les mer om katastrofefondet her
Ønsker din bedrift å støtte Katastrofefondet? Kontakt oss her

Våre prosjekter 16

Vårt arbeid i Norge

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – også i Norge! Redd Barna har flere prosjekter i Norge som det også er mulig å støtte. Dette er blant annet: Digital utenforskap og nettvett, arbeid mot vold og overgrep, barn på flukt og barnas valg.

Støtt vårt Norgesprogram her
Ønsker din bedrift å støtte vårt arbeid i Norge? Kontakt oss her