Ung rettshjelp får Redd Barnas Barnerettighetspris 2023

Ung rettshjelp får prisen for å hjelpe barn og unge med juridiske problemstillinger, og for å spre informasjon om barns rettigheter.

Ung rettshjelp, vinneren av Redd Barnas Barnerettighetspris 2023

– I år er det Ung rettshjelp som får tildelt Redd Barnas Barnerettighetspris . Rettshjelpen er et veldig viktig tilbud for barn og unge, sier Kristin Veierød, styreleder i Redd Barna.

I begrunnelsen for tildelingen trekker Redd Barna frem at Ung rettshjelp bidrar til at barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

– Som ung kan det være vanskelig å vite hva man har krav på i rettssystemet. For oss i Redd Barna treffer dette i hjertet av det vi jobber for. Vi er glade for å gi Redd Barnas barnerettighetspris til en svært verdig vinner, fortsetter Veierød.

Ung rettshjelp drives av Kirkens Bymisjon, og er et landsdekkende tilbud som gir gratis rettshjelp til alle under 25 år. Ung rettshjelp hjelper barn og unge med å finne ut av rettighetene sine, og kreve det de har rett på.

– Vi i Ung rettshjelp er utrolig stolte og takknemlige over å bli tildelt Redd Barnas barnerettighetspris. Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet våre ansatte og frivillige gjør, sier Jørgen Markus Jørgensen, fungerende leder av Gatejuristen og Ung rettshjelp.

Selv om det er trygt og godt for de fleste barn å vokse opp i Norge, så er det likevel mange som opplever krenkelser og rettighetsbrudd. Vi må derfor fortsette å jobbe sammen for at barn og unge skal å oppfylt sine rettigheter.

Jørgen Markus Jørgensen, fungerende leder av Gatejuristen og Ung rettshjelp.

Redd Barna deler hvert år ut en barnerettighetspris som går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Barn og unge er med i arbeidet med å bestemme hvem som bør få prisen. Det er femtende året Redd Barna deler ut prisen.

Dette er barnas kriterier for en verdig vinner: