Barns rettigheter
Fire barn sitter med papirfly i hendene på en gul sklie i et klatrestativ. De ser i kamera og smiler.

REDD BARNAS BARNERETTIGHETSPRIS

Redd Barna deler hvert år ut en barnerettighetspris som går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge.

Barn og unge er med i arbeidet med å bestemme hvem som bør få prisen. Redd Barnas hovedstyre avgjør til slutt hvem som skal tildeles prisen. Prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk.

Redd Barnas Barnerettighetspris 2023

Fristen for nominasjonen for årets barnerettighetspris er nå utgått.

Tidligere vinnere av Redd Barnas Barnerettighetspris

Ung rettshjelp

2023

Ung rettshjelp

Ung rettshjelp får prisen for å hjelpe barn og unge med juridiske problemstillinger, og for å spre informasjon om barns rettigheter. Ung rettshjelp bidrar til at barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Ung rettshjelp drives av Kirkens Bymisjon, og er et landsdekkende tilbud som gir gratis rettshjelp til alle under 25 år. Ung rettshjelp hjelper barn og unge med å finne ut av rettighetene sine, og kreve det de har rett på.

Vis mer
Lukk
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

2022

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

NOAS løfter asylsøkende barns rettigheter og styrker deres rettsikkerhet. De har spesielt arbeidet med å styrke rettsikkerheten til lengeværende barnefamilier, enslige mindreårige asylsøkere, barn som berøres av utvisning og barn som opplever pågripelse, internering, tvangsretur og det å være statsløse i Norge. NOAS har også bistått statsløse barn i deres sak om norsk statsborgerskap, samt at de har hjulpet over 400 lengeværende barn med å få oppholdstillatelse siden 2014.

Vis mer
Lukk
Kirsten Sandberg

2021

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er professor i barnerett ved Universitetet i Oslo. Hun har gjennom mange år og en lang yrkeskarriere satt barns rettigheter på dagsorden – både i Norge og internasjonalt. Hun har blant annet vært medlem av FNs barnekomité i 2011-2019, og var komiteens leder fra 2013 til 2015.

Vis mer
Lukk
Stine Sofie Stiftelsen og Ada Sofie Austegard

2020

Stine Sofie Stiftelsen og Ada Sofie Austegard

Austegard startet Stine Sofies Stiftelse for 20 år siden, og har gjennom sitt arbeid blitt en synlig forkjemper for at barn ikke skal oppleve vold og overgrep. Hun har blant annet syklet Norge på langs og gått fra Oslo til Trondheim for å sette søkelys på dette. I 2016 åpnet stiftelsen et eget senter for barn som har opplevd vold. Her kan barn og deres familier komme for å få hjelp til å få det bedre.

Vis mer
Lukk
Mari Storstein

2019

Mari Storstein

Som filmregissør har Mari Storstein bidratt til å gi barn med nedsatt funksjonsevne en viktig stemme. Barn som sjelden blir lyttet godt nok til. Hun har gjennom sine filmer fortalt om diskriminering og nedverdigende behandling av barn som storsamfunnet ellers ikke ville visst om, og på denne måten bidratt til å skape engasjement for disse barnas rettigheter.

Vis mer
Lukk
Hilde Reikås

2018

Hilde Reikås

Hilde Reikrås, som leder Dark Room-etterforskningen, får prisen for sitt arbeid med å avdekke omfattende overgrep mot barn på Internett, og for å snakke om hvor viktig det er å forebygge overgrep. Den erfarne etterforskeren har jobbet med overgrepsfeltet i 17 år, og er opptatt av at vi må huske på at det er virkelige barn på bildene og filmene.

Vis mer
Lukk
Helsesista

2017

Helsesista

Den populære helsesøsteren Tale Maria Krohn Engvik får prisen for å møte barn og unge på deres premisser og arenaer, og for å snakke med dem om vanskelige og tabubelagte temaer som seksualitet, identitet, kropp og helse.

Vis mer
Lukk
Mary-Ann Oshaug

2016

Mary-Ann Oshaug

Mary-Ann Oshaug får prisen for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. Oshaug har i mange år arbeidet med å forhindre overgrep mot barn, og med å hjelpe dem som er utsatt for overgrep.

Vis mer
Lukk
Arild Humlen

2015

Arild Humlen

Advokat Arild Humlen fikk Redd Barnas rettighetspris i 2015 for sin store innsats for barn som søker asyl.

Vis mer
Lukk
Fargespill

2014

Fargespill

Fargespill, med 80 barn og ungdom fra 30 ulike nasjoner, fikk Eglantyne Jebb-prisen i 2014.

Vis mer
Lukk
Lucy Smith

2013

Lucy Smith

Barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith fikk i 2013 prisen for sitt livslange engasjement for barns rettigheter.

Vis mer
Lukk
Anne Rønneberg

2012

Anne Rønneberg

Tannlegen som taler barnas sak. Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris gikk i 2012 til tannlege Anne Rønneberg.

Vis mer
Lukk
Supernytt

2011

Supernytt

NRKs «Supernytt» fikk prisen for sitt arbeid for barns tilgang til informasjon om saker som angår dem, og for at barn skal bli hørt.

Vis mer
Lukk
Lands­foreningen for barne­verns­barn

2010

Lands­foreningen for barne­verns­barn

Landsforeningen for barnevernsbarn fikk prisen for sin innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet.

Vis mer
Lukk
Hans Majestet Kong Harald

2009

Hans Majestet Kong Harald

Hans Majestet Kong Harald fikk prisen fordi han har vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år.

Vis mer
Lukk

2009

Opprettelsen av Redd Barnas Barnerettighetspris (da kalt Eglantyne Jebb-prisen)