NOAS får Redd Barnas Barnerettighetspris 2022

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) får prisen for sitt mangeårig arbeid for å fremme barns rettssikkerhet på utlendingsfeltet gjennom enkeltsaker som gjelder barn, utredningsrapporter og rettspolitisk arbeid. 

Pål Nesse, generalsekretær i NOAS
Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, vinneren av Redd Barnas Barnerettighetspris 2022

– I år er det NOAS som får tildelt Redd Barnas Barnerettighetspris for sitt viktige arbeid med å løfte asylsøkende barns rettigheter og stryke deres rettsikkerhet, sier Kristin Veierød, styreleder i Redd Barna.

I begrunnelsen for tildelingen trekker Redd Barna frem NOAS’ arbeid med å styrke rettsikkerheten til lengeværende barnefamilier, enslige mindreårige asylsøkere, barn som berøres av utvisning og barn som opplever pågripelse, internering, tvangsretur og det å være statsløse i Norge. NOAS har også bistått statsløse barn i deres sak om norsk statsborgerskap, samt at de har hjulpet over 400 lengeværende barn med å få oppholdstillatelse siden 2014.

– NOAS er svært takknemlig og stolt over å motta Redd Barnas Barnerettighetspris. Det motiverer for fortsatt felles innsats for barns rettigheter, sier Pål Nesse, generalsekretær i NOAS

Det er snart 31 år siden Norge ratifiserte Barnekonvensjonen og vi har mye god kunnskap om barns beste. Men fremdeles er det mye som gjenstår for å mobilisere politiske vilje og endre praksis – og vi gir oss ikke.

Pål Nesse, generalsekretær, NOAS

Redd Barna deler hvert år ut en barnerettighetspris som går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Barn og unge er med i arbeidet med å bestemme hvem som bør få prisen. Det er fjortende året Redd Barna deler ut prisen.

Dette er barnas kriterier for en verdig vinner: