10 gode nyheter for barn fra året 2022

Til tross for krig, klimakrise og fattigdomsbølge, har 2022 også bydd på noen lyspunkter for barn.

4 jenter ler og tuller mens de ser i kameraet
Forbud mot barneektekteskap på Filippinene og en ny lov mot vold og kjønnslemlestelse i Somaliland er blant lyspunktene fra fjoråret. Foto: Mustafa Saeed, Redd Barna
  1. Erklæring mot bombing av byer

Den nye erklæringen mot bombing av byer, også kalt “Ewipa”-erklæringen, kan få stor betydning for millioner av barn som vokser opp i krig og konflikt. Hele 9 av 10 drepte og skadde av eksplosive våpen i byer, er sivile. Og det er barn som rammes hardest.

– Endelig har det kommet på plass en erklæring som gir tydelige kjøreregler for bruk av eksplosive våpen i byer. Dette har vært en langtekkelig prosess. Det var derfor til stor jubel at 80 land undertegnet avtalen i november.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
  1. Seks måneders våpenhvile i Jemen

En seks måneder lang våpenhvile førte til en halvering i antall skadde og drepte barn i perioden april til oktober, sammenlignet med de seks foregående månedene. Våpenhvilen gjorde det også enklere å nå fram med livreddende hjelp.

TEST En gruppe barn i alle aldre sitter på en trapp foran en ødelagt skole, hvor de har malt blomster på veggen.
En gruppe barn har malt blomster på veggen på en ødelagt skole i Jemen.

– Jemen er fortsatt ett av de verste landene å vokse opp i, men under våpenhvilen fortalte barn oss, for første gang på mange år, at de så lysere på framtiden. Samtidig viste den oss at de stridende partene kan klare å komme til enighet om de virkelig vil, sier Lange.

Våpenhvilen ble ikke forlenget da partene igjen møttes ved forhandlingsbordet, men det har likevel vært færre kamper i det krigsherjede landet siden oktober.

  1. Internasjonal avtale mot plastforurensing

Enigheten om å få på plass en internasjonal, rettslig bindende avtale mot plastforurensing, som verdenssamfunnet ble enige om i mars, har vært en stor klimaseier i året som har gått. Ambisjonen er å ferdigstille avtalen i 2024, men arbeidet har, av klima- og miljøminister Espen Barth Eide, allerede blitt omtalt som det mest betydningsfulle som har skjedd for miljøet siden Parisavtalen i 2015.

– Dette markerer et historisk skille i det globale arbeidet mot plastforurensing, og er svært gode nyheter for alle verdens barn. Vi ser av vår egen spørreundersøkelse fra i år at 7 av 10 barn og unge sier at de er mest bekymret for plastforsøpling i naturen, sier Lange.

  1. Lovende resultater for verdens første malariavaksine

En av fjorårets beste nyheter for barn var at Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang anbefalte omfattende bruk av malariavaksine til barn fra fem-måneders alder. Nå viser vaksineringen lovende resultater.

Siden 2019 har vaksinen blitt testet gjennom et pilotprosjekt i Kenya, Ghana og Malawi, og i år kom resultatet: Vaksinen har klart å redusere malariatilfeller hos små barn i disse områdene med rundt 40 prosent.

En av verdens mest dødelige infeksjonssykdommer

Malaria er blant verdens dødeligste infeksjonssykdommer. Sykdommen overføres fra mygg og er hovedårsaken til at barn blir syke eller dør i Afrika sør for Sahara. Mer enn 260 000 afrikanske barn under fem år dør hvert år av malaria, ifølge WHO.

  1. Forbud mot barneekteskap

Filippinene startet året med å forby barneekteskap. Tidligere har 1 av 6 filippinske jenter blitt giftet bort før fylte 18 år, men fra og med januar har det vært slutt på denne praksisen.

Også i Den dominikanske republikk har det i år kommet en lov mot barneekteskap.

Historie

Munnis kamp

  1. Ny lov som beskytter mot vold

En ny lov vedtatt i Somaliland skal beskytte barn mot vold og diskriminering.

I fjor vedtok Puntland som første delstat i Somalia en lov som forbyr kjønnslemlestelse. Nå følger Somaliland etter. FNs befolkningsfond (UNFPA) har tidligere anslått at om lag 98 prosent av alle kvinner i Somalia er blitt kjønnslemlestet.

– Loven inkluderer beskyttelse mot kjønnslemlestelse av jenter, og er en viktig milepæl i en del av verden hvor dette er svært utbredt, sier Lange.

Historie

Jentene som vil stoppe kjønnslemlestelse

  1. Canadas største provins forbyr olje- og gassutvinning

I løpet av de neste tre årene skal alle boringer stenges i Canadas største provins, Quebec. Det betyr at felter på om lag 32 000 kvadratkilometer skal stenges ned. Den historiske beslutningen kom etter stort press fra klimaorganisasjoner og aktivister. Det er første gang i verdenshistorien at en region av den størrelsen forbyr leting etter olje og gass.

– Flere land har satt seg som mål å stanse olje- og gassletingen, men de fleste har satt målet i fjern fremtid. Quebec sender her et sterkt signal til resten av verden om at det haster.

Birgitte Lange
  1. Danmark blir ett av de første landene i verden med løfte om klimaerstatning

Danmark har satt av minst 50 millioner kroner til erstatning for «tap og skade» i fattige land som rammes av klimaendringene. Redd Barna applauderer Danmarks lederskap og krever at Norge må følge etter.

  1. Oljefondet med ny klimaplan

Oljefondet stiller strengere krav til selskapene det investeres i, og har i en ny handlingsplan for klima satt mål om netto nullutslipp innen 2050 for alle selskapene i porteføljen. Dette betyr at oljefondet skal gjennomføre «systematiske screeninger av klimarisiko i porteføljen, inkludert selskaper som er på vei inn i fondets referanseindeks».

  1. Barn ble hørt under årets klimatoppmøte

Også årets klimatoppmøte ga flere seire for barn. Under COP27 ble barn for første gang gitt en plattform med en egen barne- og ungdomspaviljong, og i møtets slutterklæring ble barn for første gang anerkjent som endringsaktører i klimakampen.

Landene som deltok på FNs klimatoppmøte ble også enige om å opprette et nytt fond for å hjelpe mennesker rammet av klimaendringer. Dette var et viktig krav fra mange av de landene som rammes hardest av klimaendringene.