Skolegang som nytter
En gruppe barn sitter i et telt i en flyktningleir og rekker opp hånden i undervisningen

SKOLEGANG TIL BARN I KRISE

Hvis du ikke har en skole å gå til, hva har du da?

Gang på gang når barn blir spurt om hva som er det aller viktigste for dem, svarer de skole.

Det gjelder også for barn som lever i en krig eller konfliktsituasjon. Og for barn på flukt, som bor i et telt i en flyktningeleir. De har alle rett til å gå på skole.

Skolen kan være en overlevelsesarena for barn i en akutt krise, ved at den representerer normalitet i en vanskelig tid. I tillegg til skolefag, kan lærere formidle informasjon og tjenester som er nødvendig, enten det gjelder vann, ernæring, hygiene eller beredskap.

Ei jente i Redd Barna-t-skjorte sitter og kikker inn i kamera, utenfor en skole i Den demokratiske republikken Kongo

Angrep på skoler øker i konfliktland

I land som blanet annet Burkina Faso, Colombia, Etiopia, Mali og Nigeria økte antall angrep på skoler med en tredjedel fra 2019 til 2020. I 2021 var antallet angrep på et like høyt nivå som året før. Totalt er mer enn 9.000 elever, lærere og akademikere blitt angrepet. Det er en økning i antallet angrep

Angrepene som er dokumentert i rapporten omfatter blant annet brenning og bombing av skoler og universiteter, voldtekter, drap, vilkårlige arrestasjoner, bortføring, rekruttering til væpnede grupper og militær bruk av skoler.

Dette viser en rapport fra Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning mot angrep (GCPEA). Redd Barna er en av organisasjonene som er med i koalisjonen.


Skolen kan bidra til en normalisering av en ellers ekstrem hverdag for barn og bidra til at barna får bearbeidet sine opplevelser.

Barns rettigheter

Alle barn har rett til å gå på skole og få utdanning. Grunnutdanningen skal være gratis.
Artikkel 28

Men først og fremst er skolen viktig for å sikre at barn lærer, og at de slipper store avbrudd i læringsprosessen. Jo lenger et barn er utenfor skolen, desto større risiko for at det ikke kommer tilbake igjen.

De unge generasjonene trenger kunnskaper og ferdigheter for å bygge sine samfunn for framtiden.

Jo lenger et barn er utenfor skolen, desto større risiko for at det ikke kommer tilbake igjen. De unge generasjonene trenger kunnskaper og ferdigheter for å bygge sine samfunn for framtiden.

Selv om mye kan gjøres som respons på en krise, er forebygging og beredskap enda viktigere for å sikre at skolen kan fungere som en del av sitt langsiktige arbeid. Det innebærer også å sikre skoler mot angrep og militær okkupasjon i konflikter.

Barn leker utenfor en ødelagt skolebygning.

Trygge skoler

Hvis du spør barna hva som er viktigst, er ofte skolegang svaret. Barn skal ikke måtte lide den doble uretten av å oppleve krig og miste muligheten til en utdanning.

Derfor jobber Redd Barna for å få flere land til å skrive under på den internasjonale erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration), som ble lansert av Norge og Argentina i Oslo i 2015.

Flere barn bor i konfliktområder

En av seks barn bor i konfliktområder og det er flere enn på noe tidspunkt de siste tjue årene. En av grunnene til at flere barn nå bor i konfliktområder, er at dagens konflikter varer lenger, og foregår i større grad i områder der mennesker bor og oppholder seg.

Vi ser at barn i økende grad lider som følge av konflikt. Antallet verifiserte tilfeller av barn som har blitt utsatt for grove forbrytelser, er nær tredoblet. De reelle tallene er trolig enda høyere. Internasjonale normer og regler blir ikke fulgt, og det skjer i stadig større grad.

Barn fra konflikter i hele verden snakker ut i denne filmen:

Korona: Verste utdanningskrisen til nå

Koronapandemien har rammet barns rett til skolegang hardt og satt alle statistikker mange år tilbake. Ni av ti barn var ute av skolen i perioder i 2020.

Redd Barna har regnet ut at det vil 428 milliarder kroner å få 136 millioner barn i fattige land trygt tilbake på skolebenken.

Norge er ett av landene som Redd Barna ber om å gjøre mer for internasjonal utdanning.

– Vi ser at utdanning blir nedprioritert i mange land fordi myndighetene må bruke alle ressurser på å håndtere koronaviruset.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
Mobiltelefon er livslinjen til skolen 2
Da skolen stengte på grunn av Covid-19, ble familiens mobiltelefon løsningen for 11-år gamle Sawsan i Syria. De siste tre årene har familien vært tvunget på flukt to ganger. Nå bor de i en leir utenfor byen Hama, der Redd Barnas partner Syrian Relief tilbyr skolegang til barn på flukt. Programmet blir støttet av EUs humanitære fond. Foto: Syrian Relief

Les flere saker om barns rett til utdanning:

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.