Nettbrett gir barn i Somalia en framtid

Apper på somali er kjempepopulært blant barna i Garowe. Redd Barna-skolene når spesielt ut til jenter, barn på flukt fra krig og de med funksjonshemninger.

Av Philip Crabtree/Bernt Heder Dillum (tekst), Inge Lie og Redd Barna (foto)

Skolegang gir barn mulighet for utvikling. Utdanning gir barn kunnskap, beskyttelse og et viktig håp for framtiden. Med hjelp fra støttespillere som deg har barn på fire skoler i Garowe i Somalia fått tilgang til digitale læremidler.

Formålet er å forbedre barnas lese-, skrive- og regneferdigheter gjennom bruk av ny teknologi. De spennende appene er gøy for barna og klarer samtidig å motivere dem til å bli på skolen.

Det gjelder også de mest sårbare barna. Skolene ligger i bydeler der mange av beboerne har flyktet fra krig og konflikt andre steder i landet. En av dem er Khadra.

Khadra drømmer
om å bli lege

– «E-laben» er det beste jeg vet! Det er gøy å lære her. Jeg har blitt flinkere til å lese og lære somaliske bokstaver.

Bilde av en jentes ansikt.

Denne dagen leder hun morgensamlingen i skolegården. Lyden av barn som synger bærer over den hvite muren og ut i den støvete gaten.

– Å ta en utdanning er til hjelp for mitt folk og mitt land. Jeg vil bli lege og behandle fattige mennesker og kvinner gratis, sier Khadra.

 – Jeg er innstilt på at det er krevende og at skolen vil ta mye tid. Moren min støtter meg og ønsker å hjelpe meg. Hun vil det samme som meg, forteller Khadra.

Inne i klasserommet beveger hun seg stille mellom «stasjonene». Rommet er utstyrt med nettbrett og veggplakater. Barna her inne sitter på gulvet med øretelefoner på hodet. De kikker konsentrert ned i brettene, leser inni seg mens de trykker og sveiper med pekefingeren. Det er ingen tvil om at nettbrettene er en suksess blant elevene.

Alle bør ha samme mulighet

Lederen av foreldrekomiteen, Kahad Farah Hassan, sier at barn rekrutteres til skolen fra syvårs-alderen.

– I denne bydelen går over 80% av barna på skolen, noe som er bedre enn gjennomsnitt i landet. Hadde vi hatt plass og kapasitet, tror jeg 95% av barna her hadde gått på skolen.

– En av våre viktigste prioriteringer er å overbevise foreldrene om at alle barna må gå på skolen. Ofte står skolepenger og krav til uniformer i veien, eller at barna har funksjonshemninger. Men alle barn bør ha den samme muligheten, mener hun.

På hennes skole er det seks barn med funksjonshemninger, blant andre hennes eget, forteller hun.

Bilde av jente med megafon ved siden av en lærer.

Khadra leder morgensamlingen på skolen sin.

Khadra leder morgensamlingen på skolen sin.

Viser et klasserom der barn sitter på gulvet og ser på nettbrett.

Barna sitter på gulvet med øretelefoner på hodet.

Barna sitter på gulvet med øretelefoner på hodet.

Viser ansiktet til en kvinne med sjal.

 Lederen av foreldrekomiteen, Kahad Farah Hassan.

 Lederen av foreldrekomiteen, Kahad Farah Hassan.

Barn sitter konsentrert på gulvet og jobber med digitale læremidler.
Et nettbrett holdes opp av barns hender, viser skjermen.
To barn står ved en tavle med en plakat med mange bilder av bokstaver og objekter.
Barn sitter konsentrert på gulvet og jobber med digitale læremidler.
Et nettbrett holdes opp av barns hender, viser skjermen.
To barn står ved en tavle med en plakat med mange bilder av bokstaver og objekter.

På grunn av den digitale læringen, og at skolen er gratis, får jentene ved denne skolen en erfaring og mulighet de ikke får noe annet sted.

Resultatene hittil har vist at elevene har fått økt leseferdigheter. Flere barn går på skolen fra nærmiljøet, både fastboende og fra familier som har flyktet fra konflikt andre steder i landet. Færre barn dropper ut av skolen.

Redd Barna har de siste årene hatt en økende satsning på teknologi som sikrer barn tilgang til kvalitetsutdanning. Appene i e-laben er én ting, men også bruken av lavteknologiske løsninger som radio og mobiltelefon har økt, sælig under pandemien.

  • I alt fire skoler i Garowe, Puntland, er støttet av Redd Barna med midler fra Norad og Education Cannot Wait, et FN-program.
  • Skolene prioriterer å rekruttere barn fra bydelene, med vekt på jenter, barn med funksjonshemninger og barn som har flyktet fra krig og konflikt.
  • Skolene ble opprettet nettopp for å gi utdanning til barn fra familier som ikke har råd til å betale skolepenger. Mange internflyktninger har flyttet inn i nabolag sammen med de fastboende, og tilbudet er åpent for alle barna i bydelen der skolene ligger.
  • Det er ingen skolepenger. Samtidig er kvaliteten på utdanningen god.
  • Skolene har egne «jenterom» der jentene kan snakke om mensen og helsesaker i fred. Bind og smertestillende piller er tilgjengelig for jentene. Her har ingen gutter eller menn adgang.
  • Redd Barna jobber med prosjekter hvor teknologi støtter barns læring direkte, slik som Leap Learning-labene i Somalia, radio og mobiltelefoner. I tillegg jobber vi med teknologi som støtter læreres profesjonelle utvikling, samt hvordan vi kan benytte teknologi for mer effektivt å finne ut hvilke barn som er på skolen og hvorfor de eventuelt er borte.
Bilde av en jente som ser inn i kamera.

Med din støtte får Khadra og mange andre barn muligheten til en god skolegang.

Med din støtte får Khadra og mange andre barn muligheten til en god skolegang.

Pandemien har også preget Somalia, og en tid var alle skolene stengt. Men nå er heldigvis Khadra tilbake på skolen. Takket være gode karakterer, og kunnskapene fra den digitale læringen, er hun ett skritt nærmere drømmen om å bli lege.

Tusen takk for at du gir barn utdanning og håp om en bedre framtid. Din støtte gjør en stor forskjell for barna som trenger det aller mest.