FLUKTEN FRA SYRIA (COPY) (COPY)

LÆRER I EN
FLYKTNINGLEIR

Etter fem år med krig er store deler av Jemen lagt i ruiner. Hundretusenvis av barn og familier er drevet på flukt. Ahmed (21) jobber som frivillig lærer i flyktningleiren Al Ribat. Med din hjelp har Redd Barna satt opp provisoriske skoler, og mer enn 400 barn får nå mulighet til å forsette skolegangen sin i trygge omgivelser.

"Barn på flukt er ofte også de mest sårbare. Skolegang er ekstremt viktig for disse barna."
Ahmed – frivillig lærer i Jemen

Av: Bernt Heder Dillum

Før Redd Barna satte opp provosoriske klasserom fikk barna undervisning i enkle telt. Ahmed forteller at teltene som regel var overfyllte, og at heten kunne være ekstrem i de varmeste periodene.

Selv om klasserommene er enkle har barna nå god plass. Alle har hver sin pult og Ahmed har mulighet til å følge opp hver enkelt elev i mye større grad enn tidligere. Elevene får også det de trenger av skolesaker. I tillegg har også lærerne fått etterutdanning og kurs, slik at de kan holde en god pedagogisk kvalitet på undervisningen.

"Før var det mange av barna som ikke følte seg trygge i leiren. Med de nye klasserommene ser vi at barna er tryggere og mer komfortable. Jeg føler meg veldig stolt og glad når jeg klarer å støtte studentene mine og ser at læringsevnen deres forbedres."

Som en av de største hjelpeorganisasjonene i Jemen, gjør Redd Barna alt vi kan for å nå vi ut til sårbare barn. Siden 2015 har støttespillere som deg hjulpet mer enn 1,4 millioner barn i Jemen.

Ved å støtte Redd Barnas arbeid, sørger du for at barn som lever på flukt får mulighet til å fortsette skolegangen sin. Du gir livreddende behandling på helseklinikker og sykehus, medisiner og psykososial hjelp til å bearbeide det vonde de har opplevd.

Tusen takk for at du gjør en forskjell for barna som trenger det aller mest!