TRYGG PÅ TRENING
MED REDD BARNA

Idretten er en arena der barn og unge flest møter voksne tillitspersoner på en god måte. Men idretten er også en arena der barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep. 

1 av 20 barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. 1 av 5 har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen.

Gå til siden med fakta om vold og overgrep

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening? 

Trygg på trening med Redd Barna logo

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

Redd Barna har i dag utviklet Trygg på trening-kurs i samarbeid med følgende særforbund:

 

NFF (Norges fotballforbund)

Rasmus Olstad Semmerud
Prosjektmedarbeider Klubb og aktivitet,
Utviklings- og aktivitetsavdelingen
rasmusolstad.semmerud2@fotball.no
tlf: + 47 97570972

NSF (Norges svømmeforbund)

Jan Kjensli
Utviklingskonsulent, Norges Svømmeskole
jan.kjensli@svomming.no
tlf: +47 40805466

NBBF (Norgese basketballforbund)

Ragnhild Riis
Klubb og utviklingskonsulent
ragnhild@basket.no
tlf: + 47 94474848

NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund)

Maria Karin Dalsbø
Rådgiver verdiarbeid
maria.dalsbo@gymogturn.no
tlf: + 47 97486207

 

 

Ønsker du å vite mer om Trygg på trening med Redd Barna?

Hører du til en av særforbundene i listen over så kan du ta direkte kontakt med forbundet for å få informasjon om kurs tilpasset din idrett. Du finner kontaktinfo til ditt forbund i listen over.

Hvis ikke ditt forbund er på listen over, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med ditt særforbund og tipse dem om å inngå samarbeid med Redd Barna om Trygg på trening-kurs. Kurset vil da få et opplegg som er tilpasset akkurat din idrett.

Kontakt oss om Trygg på trening med Redd Barna

Send e-post til tryggpaatrening@reddbarna.no