(Pressemelding, 30.05.2013)

Forslagene til nye tusenårsmål fram mot 2030 ble lagt fram av et panel til FNs generalsekretær torsdag kveld, norsk tid.

Flere av målene som handler om verdens barn er merkbart mer ambisiøse enn dagens tusenårsmål. Blant annet innebærer forslaget en målsetning om å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030.

Nye mål, høyere ambisjoner

Redd Barna er generelt fornøyde med de nye forslagene til tusenårsmål.

– Vi har lenge jobbet for en verden der ingen barn trenger å gå sultne til sengs, der alle barn får oppfylt rettighetene sine til utdannelse og der barnedødelighet er avskaffet. Forslagene til nye tusenårsmål er helt i tråd med dette, og det er vi veldig glade for, sier leder av Redd Barnas seksjon for politikk og samfunn Monica Sydgård.

Realistisk å avskaffe fattigdom

Redd Barna mener det er mulig å avskaffe fattigdommen innen 2030, slik FNs høypanel foreslår. Fortsetter vi i samme spor som i dag vil kun 4 % av verdens befolkning være ekstremt fattige i 2030, ifølge Center for Global Development. I dag er 2% ekstremt fattige.

– Med litt økt vekst og jevnere inntektsfordelingen innad i land, kombinert med bistand og andre virkemidler, er det absolutt mulig, sier Monica Sydgård.

I tillegg til at ingen skal måtte leve for under tilsvarende åtte kroner dagen, skal også de sosiale forskjellene innad i landene utjevnes. Store forskjeller i kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelser, geografi og inntekt er noen av de største hindrene for å innfri de fattigste barnas rettigheter.

Redd Barna er glade for at man nå ikke lenger slår seg til ro med gjennomsnittsmål, men lar tusenårsmålene gjelde alle barn uansett gruppe.

For mer informasjon eller uttalelse i media, kontakt Monica Sydgård, tlf. 416 02 020.