Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Barnerettighetsfrokosten inngår som en del av Redd Barnas årlige Vennlig Forstyrr!-uker, der vi mobiliserer aktiviteter og markeringer i hele landet for å få alle voksne til å melde fra når man er bekymret for et barn.

Barnerettighetsfrokosten tar opp meldeplikten, og vi ønsker å skape en debatt om hva som hindrer ansatte som møter barn i sitt arbeid om å melde fra om sin bekymring for barn. Samtidig ønsker vi å synliggjøre eksempler på god praksis. Barnerettighetsfrokosten inngår som en del av Redd Barnas årlige Vennlig Forstyrr- uker, der vi mobiliserer aktiviteter og markeringer i hele landet for å få alle voksne til å melde fra når man er bekymret for et barn.

Program
8.30- 8.45: Frokost og kaffe (Utenfor møterom 3, Oslo kongressenter)

8.45-8.50: Janne Raanes, Leder for Redd Barnas Norgesprogram, ønsker velkommen og gir en kort innledning om hvorfor meldeplikten er en viktig forutsetning for å sikre rettigheter til omsorg- og overgrepsutsatte barn.

8.50-9.20: Janne A Ottestad, Seniorrådgiver, Statens helsetilsyn, om meldeplikt for personell i helse- og utdanningssektoren til barneverntjenesten og sanksjoner ved brudd 

9.20-9.35: Mia Myhre, Barnelege og forsker på NKVTS, om legers ansvar for å melde fra om sin bekymring og hva som kan hindre leger i å melde fra om sin bekymring. Eksempel på tiltak: en ny veileder for Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling.

9.35-9.50: Anne Rønneberg, spesialist i pedodonti/Universitetslektor og vinner av Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris i 2012 for sitt arbeid for å øke tannhelsetjenestens ansvar for å avdekke og melde fra om sin bekymring for et barn. Hva hindrer tannhelsetjenesten i å melde fra om sin bekymring for et barn, og hva er god praksis?

9.50-10.10: Åse Bratterud, NTNU, om hvorfor kommer det så få bekymringsmeldinger fra ansatte i barnehager, og eksempler på god praksis i Midt-Norge for å få flere ansatte i barnehager til å bruke meldeplikten.

10.10-10.30: diskusjon; hva kan vi gjøre for å få flere ansatte som jobber med barn til å melde fra om sin bekymring for et barn?

Barnerettighetsfrokosten arrangeres i Redd Barnas aksjonsuker Vennligst Forstyrr! der våre frivillige i hele landet gjennomfører aktiviteter for å øke den enkeltes ansvar for å melde fra når man er bekymret for et barn.

Send gjerne invitasjonen videre til andre interesserte!
Det er 80 plasser på denne barnerettighets frokosten og etter de 80 første påmeldte vil det bli venteliste.
Meld deg på her innen 13. mai.
Frokosten finner sted i Oslo Kongressenter, møterom 3 (Youngstorget)