Foto: Redd Barna
Felicite på 13 år står ved et Redd Barna-senter. Felicite og hennes familie måtte flykte fra landsbyen i DR Kongo når konlikten blusset opp i november. I desember ble Felicite voldtatt av en leder for en væpnet gruppe.

Den nye rapporten fra Redd Barna,

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
viser at i mange land som er eller har vært rammet av konflikt, så er det barn som er mest utsatt for seksualisert vold. Redd Barna har samlet inn vitneutsagn fra en rekke land som har vært rammet av konflikt de siste ti årene, land som DR Kongo, Liberia og Colombia. Det finnes få sikre kilder på hvor mange barn som blir utsatt for seksualisert vold, siden mange av disse overgrepene aldri blir registrert. Men undersøkelsene i rapporten viser at barn ofte utgjør flertallet av ofre for seksuelle overgrep både under og etter en krig.

Sterke vitneutsagn

En undersøkelse i Liberia, som fortsatt sliter med ettervirkningene av den voldelige borgerkrigen ti år etterpå, viser at mer enn 80 prosent av ofrene for seksualisert vold fra 2011 til 2012 var yngre enn 17 år. Nesten alle hadde blitt voldtatt.
I DR Kongo var nesten to tredjedeler av ofrene for seksualisert vold i 2008 barn, mest unge jenter. I Colombia var over halvparten av alle overgrepsofre som fikk hjelp av Røde Kors i 2009 barn. Nesten en femtedel av alle jenter i Haitis hovedstad Port-au-Prince ble voldtatt under et væpnet opprør i 2004 og 2005. Gjennom vitneutsagnene fra ofrene og øyenvitnene som ble samlet inn til rapporten, har Redd Barna fått høre om barn som er blitt drept etter voldtekter, jenter og gutter som har blitt kidnappet og misbrukt av væpnede styrker og grupper, og barn helt ned i toårsalderen som har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra lærere, religiøse ledere og familiemedlemmer.

Foto: Redd Barna/Paul Smith
Det mangler midler til både å forebygge seksuelle overgrep mot barn, og til å hjelpe barn som har vært utsatt for seksualisert vold. Maria (bildet) sier at datteren hennes på fem år ble syk av skadene voldtektsmannen påførte henne.

Mangler midler

Til tross for dette mangler det midler til både å forebygge seksuelle overgrep mot barn, og til å hjelpe barn som har vært utsatt for seksualisert vold. De nyeste tallene viser at det knapt finnes midler til å dekke en fjerdedel av det nødvendige budsjettet for å beskytte barn og kvinner i nødsituasjoner.
- Det er sjokkerende at så mange barn blir misbrukt og voldtatt i konfliktområder. Seksualisert vold er en av de skjulte farene i krig og konflikt, som kan ødelegge barn for resten av livet. Selv om barna kan komme seg etter de fysiske skadene fra overgrepene, så vil mange ofre få varige psykiske plager. Ofte blir de også utstøtt fra lokalsamfunnet. Disse barna trenger vår hjelp. Men slik situasjonen er i dag mangler det både midler til å beskytte barn mot overgrep, og til å møte behovene deres etter overgrep, sier Kristin Ingebrigtsen, temarådgiver i Redd Barna.

Vitnesbyrd fra ofre og øyenvitner til seksuelle overgrep i land som er eller har vært rammet av krig og konflikt forteller om de enorme skadene barn blir påført:
- Opprørerne voldtok kvinner, de kidnappet to jenter; en var 13 og den andre var 14 år. Så tok de en 15-åring. De var 15 eller 16 menn. 13-åringen døde fordi de mishandlet henne så voldsomt. Barakissa på 29 år beskriver bortføringene og voldtektene av unge jenter i Mali i 2012.

- Jeg husker fremdeles første gangen jeg ble voldtatt. Jeg ble voldtatt tre ganger den natten. Jeg ville flykte fra dem, men jeg hadde ikke en sjanse. Aditya, om de tre årene hun var fange hos maoisthæren i Nepal fra hun var 13 år.

- Det var forferdelig. Datteren min ble syk av skadene voldtektsmannen påførte henne. Maria snakker om ettervirkningene av voldtekten på hennes fem år gamle datter Diana i Colombia.

Foto: Redd Barna/Paul Smith
Salome på 12 år ble utsatt for seksuelle overgrep i Colombia når hun var åtte år. Redd Barna ber nå Norge og det internasjonale samfunnet om å sørge for midler og hjelp til barn som blir utsatt for seksualisert vold i land preget av krig og konflikt.

Redd Barna oppfordrer nå Norge og det internasjonale samfunnet til å gjøre følgende for å hjelpe de utsatte barna:

- gi midler til beskyttelse av barn i nødsituasjoner for å trygge sårbare barn og hjelpe dem med å bearbeide sine opplevelser.

- sikre at hjelp til ofre for seksualisert vold i konfliktområder fokuserer på barn, som utgjør flertallet av ofrene.

- sørge for at alle som begår overgrep mot barn blir straffeforfulgt.

- sørge for at FN får ressurser og nødvendige mandat til å sette i gang tiltak som effektivt beskytter barn i konfliktområder.

(Alle navnene i rapporten er forandret av hensyn til ofrene.)