Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
– Vi ser utallige bilder av bygninger som er bombet i stykker og som må gjenoppbygges, men det aller viktigste er å reparere sårene inni hvert barn, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang, som besøkte jordanske flyktningleire før sommeren.

– Barna som ankommer flyktningleirene har vært gjennom en tredelt krise. Først har de opplevd krigen tett på kroppen, deretter har de vært på en farefull flukt og nå har de ankommet overfylte leire eller familiemedlemmer, hvor tilgangen på mat, medisiner, skole og hjelp til å bearbeide traumer er dårlig, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Wang besøkte flyktningleire i Jordan før sommeren og så selv hvordan krigen i Syria spesielt rammet barna.

Bare den siste uken har 100 000 mennesker flyktet over grensen fra Syria. Totalt har 190 000 mennesker flyktet til nabolandene. Dette antallet skal bare være toppen av isfjellet. Det er mange som ikke tør å registrere seg i redsel for represalier fra syriske myndigheter hvis de returnerer til hjemlandet. Når flyktningene ikke registrerer seg fører det igjen til at mange ikke mottar den hjelpen de sårt trenger.

– Dette er en krig mot barna. 65 prosent av de som er rammet av krigen i Syria er barn. Vi ser utallige bilder av bygninger som er bombet i stykker og som må gjenoppbygges, men det aller viktigste er å reparere sårene inni hvert barn. Svært mange barn har sett og opplevd grusomheter i denne krigen. Det er mange konflikter der barn blir sterkt rammet, men man skal lete lenge etter en konflikt der barn blir brukt slik som i Syria, sier Wang. 

I Syria er det en helt systematisk bruk av barn i konflikten. Småbarn har blitt drept i massakrer. Barn har blitt torturert og blitt brukt som skjold foran soldater.

Foto: Redd Barna
Mange syriske flyktningbarn har vært vitne til eller selv opplevd grusomme hendelser. Nå trenger de steder hvor de kan være barn, leke, bearbeide traumer og få skolegang.

Trygge lekeområder

Wang fremhever viktigheten av å opprette trygge lekeområder og et skoletilbud for å normalisere barnas hverdag. Hun sier at nå trenger barna et sted hvor de bare kan være barn, leke og bearbeide grusomhetene de har opplevd.

– Titusenvis av syriske barn går nå inn i sitt andre år uten skolegang. Utdannelse gir barn stabilitet og et fast holdepunkt midt inni katastrofen, sier Wang.

Flere barn kommer alene

Hun forteller at nå øker også antall barn som kommer alene over grensene.

– Det økende antall barn som kommer over grensene alene tyder på at den humanitære situasjonen er i ferd med å forverre seg. Barna som har flyktet har måttet gjemme seg, kan ha blitt skudd på og er redde og slitne. Når de i tillegg har kommet bort fra sine nærmeste, trenger noen som tar vare på dem, gir dem beskyttelse og hjelper med å bearbeide grusomheten de har opplevd, sier Wang.

Redd Barna har arbeidet i regionen i nærmere 60 år. Vi arbeider på spreng med å trappe opp nødhjelpen. Vi står også klare til å rykke inn i Syria når vi får tilgang. Redd Barna jobber med syriske flyktninger som kommer over grensen til Libanon, Jordan og Irak. Her deler vi mat, medisiner, rent vann, presenninger, med mer.Vi oppretter trygge lekeområder hvor barn kan være barn og støtter skoler slik at barna kan få et midlertidig skoletilbud. Redd Barna hjelper også barn som har kommet bort fra familiene sine med å oppspore familiemedlemmer.

Redd Barnas har sammen med flere andre organisasjoner bedt om at FN minner alle partene i konflikten om at de har et lovpålagt ansvar om å hindre at mennesker flykter fra hjemmene sine. Dersom dette ikke er mulig, må de uansett sikre menneskene beskyttelse og humanitær hjelp.