Millioner av barn er på flukt i verden. Noen av dem kommer til Norge for å søke asyl og beskyttelse. Om lag 4000 barn bor i dag på asylmottak rundt omkring i Norge. Dette er barn som skal ha lik tilgang til omsorg, beskyttelse, skole og fritidsaktiviteter som alle andre barn. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Fordi de er først og fremst barn. Likevel får Norge flere merknader fra FNs barnekomité for behandlingen av barn som søker asyl i Norge.

Redd Barna ønsker med barnerettighetsseminaret å rette søkelyset mot barn som søker asyl i Norge og løfte noen av utfordringene som er knyttet til oppfyllelsen av rettighetene til disse barna. - Vi er glade for å invitere til en hel dag med fokus på asylbarns situasjon og rettigheter. Vi har et innholdsrikt program, og har fått med oss profilerte fagfolk og barneombud som kjenner teori og praksis på barnerettsfeltet. Vi er sikre på at disse vil bidra til at dette blir en lærerik dag, sier Thale Skybak, rådgiver på flyktningbarn i Redd Barnas Norgesprogram.

Filmskaper Margreth Olin har siden 2009 fulgt enslige mindreårige asylsøkere som har fått vedtak om begrenset oppholdstillatelse. Nå er filmen DE ANDRE snart premiereklar for kino. Olin vil presentere sitt banebrytende arbeid og funn hun har i forbindelse med sitt store filmprosjekt.

Utdeling av Eglantyne Jebb-pris

Foto: Redd Barna
Thale Skybak, rådgiver på flyktningbarn i Redd Barnas Norgesprogram

Eglantyne Jebb-prisen er oppkalt etter kvinnen som startet Redd Barna. Det var hun som skrev den første erklæringen om barns rettigheter i 1923. Dette er en barnerettighetspris som  skal sette fokus på det arbeidet som gjøres for barns rettigheter i Norge. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Tidligere prisvinnere er Hans Majestet Kong Harald, Landsforeningen for barnevernsbarn og NRK Supernytt.

Det er mange som gjør en stor innsats for at barn skal få oppfylt sine rettigheter og som viderefører Eglantynes arbeid og ånd til våre dager. Gjennom prisen ønsker vi å hedre noen av disse. Årets pris vil bli delt ut på barnerettighetsseminaret. - Vi ønsker å plassere prisutdelingen inn i denne sammenheng for å vise hvorfor det er viktig at vi har forkjempere for barns rettigheter, sier Thale Skybak.

Seminaret er gratis. Det er fortsatt noen ledige plasser.

Meld deg på her >

PROGRAM

     
  Kl 08.30 Registrering og kaffe 
  Kl 09.00  Velkommen!
Tove R. Wang, Generalsekretær Redd Barna 
  Kl 09.15  Barn på flukt har rettigheter – som regjeringer må respektere
Thomas Hammarberg, FN-rådgiver på menneskerettigheter og tidigere Europarådskommisjonær og generalsekretær for Rädda Barnen. 
  Kl 10.00  Barneperspektivet i asylsaker
Elisabeth Gording Stang, dr.jur., forsker ved NOVA 
  Kl 10.45  Pause 
  Kl 11.00  Utdeling av Eglantyne Jebb-prisen 2012
Prisen deles ut av Kirsti Coward, nestleder i Redd Barnas hovedstyre 
  Kl 11.30  Vi må se barna
Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Ahmad Ghanizadeh 
  Kl 12.00  Lunsj 
  Kl 12.45  Tanker fra det nye barneombudet
Anne Lindboe, Barneombud 
  Kl 13.30  Barndom i asyl – mellom selvstendighet og avhengighet
Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU 
  Kl 14.30  DE ANDRE
Margreth Olin, filmskaper 
  Kl 15.30  Avslutning og vel hjem