Foto: Redd Barna/Saleh Awadh
Nærmere ti millioner mennesker i Jemen har ikke tilgang til nok mat. Det fører til at mer enn en firedel av alle barna er underernærte i enkelte områder i landet. Samtidig er det offentlige helsetilbudet elendig. Kvinnene på bildet står i matkø.

Politisk ustabilitet, konflikt, bensinmangel og høye matpriser har ført til at nesten ti millioner mennesker i Jemen ikke har nok mat. 967 000 barns liv er i fare, frykter Redd Barna.

Antallet barn under fem år som er akutt underernærte er høyere enn det som det internasjonale samfunnet definerer som et katastrofenivå. I enkelte områder er mer enn en fjerdedel av alle barna underernærte.

Barna som er underernærte er mer utsatt for å bli syke av diaré, lungebetennelse, malaria, meslinger og aids. Underernæring svekker barnas immunforsvar slik at sykdommer varer lenger og rammer hardere.

Dårlig helsetilbud på landet

– Kronisk underfinansiering, mange mennesker på flukt innad i sitt eget land og prioritering av helsetilbudet i urbane strøk fremfor på landet gjør at de mest sårbare menneskene i avsidesliggende strøk ikke har tilgang til livreddende helsetjenester i det hele tatt, sier Ibraheem Shihab, som leder Redd Barnas arbeid for helse- og ernæring i Jemen.

Det er ett helsesenter per 30 000 innbyggere i Jemen. Da Redd Barna undersøkte helsetilbudet i de to konfliktrammede områdene Amran og Sa’ada, konkluderte vi med at 80 prosent av helsesentrene ikke kunne levere grunnleggende helsetjenester på grunn av mangel på medisinsk utstyr, medisiner, helsepersonell og møbler.

Omreisende legeteam

Foto: Redd Barna/Ala’a Aleryani
– Det vanskeligste er at jeg ikke kan gi alle pasientene den perfekte behandlingen som hadde vært best for dem. Jeg kommer bare til Haitha én gang annenhver uke. Folk venter på hjelpen fra oss – det er det eneste helsetilbudet de får, sier Amal Abdullah Afre.

For å bedre på situasjonen har Redd Barna startet opp mobile helse-team i disse områdene. Amal Abdullah Afre er lege og 26 år gammel. Hennes jobb er å hjelpe ti helsesentre i fire distrikter i Amran.

Amal bor i Jemens hovedstad Sana’a. Hun bruker halvannen time for å komme til Redd Barnas kontor i Amran. Derfra har hun inntil tre timers reisevei til det helsesenteret som er lengst unna, som ligger i Haitha.

– Det tar tre timer å komme til Haitha og tre timer å reise tilbake til Redd Barna-kontoret. Da kan vi være på helsesenteret i fire timer. I løpet av den tiden behandler vi 300-400 personer, sier Amal.

Hun understreker at folk som bor i hovedstaden Sana’a ikke vet hva som skjer i Haitha.

– Det er ikke noe helsetilbud fra regjeringen der. Dette er glemte mennesker. De har ingen utdanning, ikke noe helsetilbud – det føles som middelalderen, forteller Amal.

Kamp om behandlingen

Første gangen hun kom til Haitha, var pasientene vanskelig å forholde seg til. De prøvde å presse seg forrest i køen og insisterte på å få medisiner de kunne spise med en gang. Helsesenteret hadde liten kontroll og ingen orden på pasientene.

Foto: Redd Barna/Ala’a Aleryani
Så langt har 23 075 personer fått legehjelp av Redd Barnas omreisende helseteam i Amran.

– Våre frivillige gjør en ekstremt viktig jobb med å organisere pasientene. Det er viktig at helsesentrene har god orden på pasientene, ellers vil tilbudet bli dårligere. Tenk deg å behandle 400 pasienter på én time? Jeg tar meg av gravide kvinner, nybakte mødre, barn som er akutt underernærte eller syke, sikrer at de underernærte barna får den oppfølgingen de tenger og gir råd til gravide og ammende, sier Amal.

Behandler på løpende bånd

Den 26 år gamle legen forteller om en mor som hadde med seg seks barn da hun kom til helsesenteret. Hun hadde allerede mistet fire barn før de fylte seks år, og nå hadde hun med seg ett akutt underernært barn med høy feber og malaria.

Amal sendte moren og det syke barnet rett til sykehuset i Amran og sørget for at de fikk gratis transport. Nå er barnet på bedringens vei.

– Det vanskeligste er at jeg ikke kan gi alle pasientene den perfekte behandlingen som hadde vært best for dem. Jeg kommer bare til Haitha én gang annenhver uke. Folk venter på hjelpen fra oss – det er det eneste helsetilbudet de får, sier Amal Abdullah Afre.

Så langt har 23 075 personer fått legehjelp av Redd Barnas omreisende helseteam i Amran. 11 810 barn har blitt undersøkt for underernæring, hvorav 2934 har fått behandling. 434 av barna var da livstruende underernærte.