Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Redd Barnas viktigste arbeid i Italia er beskyttelse og ivaretakelse av barn som kommer i havn.

Redd Barnas stab i Italia står på kai på Sicilia og Lampedusa når flyktningebåtene kommer inn. Vårt viktigste arbeid er beskyttelse og ivaretakelse av barn, både de som kommer sammen med familien og de som reiser alene. Italias myndigheter ber desperat om hjelp fra de andre europeiske landene for å håndtere den eskalerte krisen, og Redd Barna er skuffet over EUs svar torsdag kveld.

- Gårsdagens avtale i EU om å tredoble Triton-budsjettet er to skritt frem og ett tilbake. EU må fortsatt forplikte seg til en søk- og redningsoperasjon som vil bidra til å redde liv til sjøs, mener Redd Barnas kommunikasjonssjef Line Hegna. Også danske Redd Barna uttaler seg svært kritisk til EU: - EUs stats- og regjeringssjefer framstår som trøtte, slappe, handlingslammede og i villrede. Jeg savner lederskap, solidaritet og handling, sier Jonas Keiding Lindholm.

Be om handling fra Norge! Skriv under oppropet her >

Også vi som står utenfor EU må vise handlekraft, mener Hegna:
- Det er bra at regjeringen gir mer penger til humanitære tiltak i Afrika og at båten som er lovet kommer før august. Men situasjonen er kritisk og krever ekstraordinær innsats, også fra Norge. Regjeringen burde ikke deltatt i et kappløp om å gjøre så lite som mulig, men tvert imot så mye som mulig. Dette er en av de verste flyktningkrisene i vår tid. Når historien skrives må det ikke stå at Norge handlet for lite for sent, sier hun.

Livsviktig søk- og redning

Torsdag besluttet EU-lederne å tredoble budsjettet til grensekontrollbyrået Frontex og deres Triton-operasjon i Middelhavet. Støtten blir på drøyt 75 millioner kroner i måneden, tilnærmet det samme som Italias nå nedlagte søk- og redningsoperasjon Mare Nostrum, skriver NTB.

Mens Mare Nostrum-operasjonen var en omfattende søke- og redningsoperasjon, som berget over 100.000 migranter fra Middelhavet, er Triton mer rettet inn mot kontroll av EUs yttergrense.

- Selv om de tredoblet budsjettet for Triton-operasjonen, så legger man opp til å beskytte EUs grenser, ikke mennesker på flukt, sier Keiding Lindholm.

- Man kunne ha sendt et klart signal om at man sto fast ved sine moralske forpliktelser om å hjelpe mennesker i nød, men redningsoperasjoner til havs er ikke nevnt med ett eneste ord, sier han. Keiding Lindholm er lei av å høre politikere snakke om alle dilemmaene man står overfor.

- Man må hjelpe flyktningene der de er, og akkurat nå er de altså i båter eller i Middelhavets bølger, sier han.

Jobber på mottakssentre

Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Redd Barna driver blant annet gjenforeningsarbeid og oppfølging av mindreårige uten foreldre i Italia.

Redd Barna i Italia har arbeidet med migrant-barn siden 2008, både de som ankommer kysten via båt fra Nord-Afrika og Midt-Østen og i de italienske storbyene Roma, Milan og andre. Vi tar imot flyktningene når de kommer til land på Lampedusa og på mottakssentre i Sicilia, der behovene deres blir registrert og der de får akutt hjelp, medisinsk hjelp og hygieniske artikler. Vi sørger for at barn får et botilbud, et trygt sted med trygge voksne som kan passe på dem.

Redd Barna gir også informasjon og rådgivning, både om situasjonen barna er i og også om deres rettigheter og muligheter framover. De har en rett etter Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen til å søke beskyttelse. Vi følger opp med psykososial støtte og helsesjekk. Redd Barna driver også gjenforeningsarbeid og oppfølging av mindreårige uten foreldre og sørger for rettshjelp og psykososial støtte til familier med små barn.

I 2014 inngikk Redd Barna en avtale med den italienske marinen om å være tilstede på båtene som deltok i Mare Nostrum-operasjonen som hjelpearbeider med spesialkompetanse på barns beskyttelse. Etter at italienerne la ned Mare Nostrum ble fokuset i Middelhavet flyttet til å beskytte egne grenser.

Ekstremt sårbare barn

- Dette er barn på flukt. De kommer fra lange, farefulle reiser og er i en ekstrem sårbar situasjon. Mange vil ha opplevd traumer, vært vitne til forferdelige ting og levd med mangel på mat og drikke, sier Line Hegna.

Mange av barna kommer alene, uten voksne som kan passe på dem. De har mistet foreldrene på flukten, eller er på flukt alene. Mange kan være utnyttet av menneskehandlere. Barna trenger å bli ivaretatt og beskyttet for å hindre at de blir utsatt for kriminalitet.

Det er svært viktig at barna beskyttes. Det gjelder også i møte med media på kaia. Det er viktig at mediene viser særlig hensyn til barn når det gjelder bildebruk og intervjuer. Dette er barn i en svært sårbar situasjon. Vi ber om at mediene ikke eksponerer barn i en svært sårbar situasjon i bilder eller historier. De vet ikke selv hva de er med på og hvilke farer det kan ha dersom historien deres offentliggjøres. Det kan også ha konsekvenser for videre behandling av deres eventuelle asylsak, sier Hegna.

11 000 har underskrevet opprop

Mange nordmenn har engasjert seg i båtflyktningenes fortvilte ferd over Middelhavet. Flere enn 11.000 har skrevet under på Redd Barnas opprop som ber regjeringen bidra med flere ressurser til livreddende innsats og beskyttelse av barn.