Foto: Privat
Tove R. Wang som barn.

Tove Romsaas Wang har et brennende engasjement for barn:   

– Vi skal ta tak i de groveste bruddene på barns rettigheter og nå fram til de barna som har det  verst, lover hun.

Hun har arbeidet for barn i over 30 år, men har langt fra mistet begeistringen og engasjementet. Tvert imot: Tove R. Wang gløder når hun snakker om politikeres manglende vilje til å sette barna på dagsorden, nasjonalt som internasjonalt.

Tydelig stemme

– Fremdeles dør nesten ni millioner barn hvert år av sykdommer som kan forebygges eller behandles. Millioner av barn blir utsatt for vold eller menneskehandel, eller blir tvunget til å bli barnesoldater. Vi skal tale disse barnas sak. For meg er det ufattelig at ikke barn har aller høyeste politiske prioritet. Klarer vi å skape et godt samfunn for barn, skaper vi et samfunn som er godt for alle, sier Wang.

Foto: Privat
Fra 1978 til 1981 var Tove R. Wang på Sri Lanka for Redd Barna.

Hun vil at Redd Barna skal få en enda tydeligere stemme overfor myndighetene:

– Redd Barna skal legge sterkere press på norske myndigheter for å sette barns rettigheter aller først. De må bidra til et internasjonalt løft for utdanning for alle. De må sikre at det er hensynet til barn som settes først i arbeidet med de store internasjonale utfordringene som fattigdom, klimaendringer og konfliktløsning.

– ”En nesten umenneskelig evne til å inspirere”, sa en nær medarbeider nylig om deg. Hvor er drivkraften din?

– Det som driver meg er de resultatene vi oppnår for og med barn. Jeg vet hva det betyr for de som berøres. Jeg har jobbet både ute i felt og hjemme, og er veldig trygg på at Redd Barnas arbeidsmetoder fungerer. Vi bekjemper vold mot barn i Norge. Vi bidrar til at jenter får gå på skole i Afghanistan. Vi gjenforener barn med familiemedlemmer etter jordskjelvet i Haiti, sier hun.

Måtte overtales

Tove R. Wang ble ansatt i Redd Barna første gang i 1978. Hun har arbeidet i Jemen, på Sri Lanka og vært leder for Redd Barnas arbeid i Zimbabwe. I Redd Barna sentralt har hun vært utlandssjef i åtte år, og assisterende generalsekretær siden 2001.

Foto: Privat
I 1975 reiste Tove Romsaas Wang ut som sykepleier i fredskorpset til Jemen. Hun var i Jemen til 1977.

Wang søkte ikke stillingen som generalsekretær i Redd Barna da den ble ledig i 2009. Men ansettelsesutvalget ville likevel vurdere henne til stillingen, og fant snart ut at hun hadde stor tillit blant de ansatte og støtte i organisasjonen. Men damen måtte overtales. Gjennom alle årene i Redd Barnas toppledelse, har hun sett på nært hold hvor krevende stillingen er.

Hjemme har hun hatt spesielle utfordringer. Sønnen David (28) er født med Williams syndrom, en relativt sjelden tilstand som krever langt utover normal støtte fra foreldrene. Tove har både etablert og ledet Norsk Forening for Williams’ syndrom.

Datteren Thea (25) som holder på med utviklingsstudier har allerede både jobbet som frivillig og studert i Latin-Amerika. Ektemannen Cliff, som for øvrig er amerikansk med kinesiske aner, jobber også med bistand og er mye på farten.

Foto: Redd Barna/Linda Pérez Bukåsen
Tove R. Wang har vært Redd Barnas generalsekretær siden 2009. Bildet er fra da hun besøkte ett av Redd Barnas prosjekter i Romania et par år siden.

– Jeg tenkte at det var fint med en ny leder utenfra, men det var veldig hyggelig å bli tilbudt stillingen som generalsekretær. Støtte fra de ansatte kommer også godt med. Det er både et stort ansvar og et privilegium å være leder for Redd Barna, sier Tove R. Wang.

Varige endringer for barn

– Hvilken generalsekretær vil du være?

– En generalsekretær som skaper varige og gode samfunnsendringer for mange barn. Jeg vil være tydelig på hvordan organisasjonen skal jobbe og hva den skal stå for. Redd Barna har oppnådd mye for barn. Vi har lang erfaring, mange dedikerte og dyktige medarbeidere ute og hjemme, og dette er et godt utgangspunkt for å nå enda flere barn med arbeidet vårt. Redd Barna skiller seg fra mange andre organisasjoner ved at vi har et veldig klart mandat og fokus. Vi er tydeligere på hva vi ønsker å oppnå, nemlig å innfri barns rettigheter. Barnekonvensjonen er et godt hjelpemiddel. Redd Barna Norge er et sentralt medlem av internasjonale Redd Barna, og sammen utgjør vi verdens største ikke-statlige barnerettighetsorganisasjon. Det gjør at vi blir tatt på alvor når vi taler barns sak, sier Wang.

Foto: WISE
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang mottok en internasjonal utdanningspris på vegne av internasjonale Redd Barna i Doha i desember 2010 for kampanjen "ABC redder barna", som bidro til å gi over ti millioner barn i land berørt av krig og konflikt et bedre skoletilbud. I tillegg har 1,4 millioner barn fått mulighet til å gå på skolen for første gang.

Skole redder liv

Dagens jubilant ledet i mange år Redd Barnas internasjonale kampanje «ABC redder barna», en kampanje som har sikret utdanning til ti millioner barn som lever i land rammet av krig og konflikt.

I dag er hun styreleder for internasjonale Redd Barnas globale utdanningsinitiativ. At utdanning er en riktig prioritering av organisasjonen er ikke Wang i tvil om. Et av inntrykkene som har brent seg fast er fra tiden da hun arbeidet ute for første gang i Jemen. Her så hun på nært hold at utdanning kan redde liv.

– Jeg opplevde hver eneste dag at barn døde. Fellestrekket var at mødrene ikke kunne lese. De forstod ikke at de måtte koke vannet før de gav barnet morsmelkerstatning. Slik ble barna syke og dårlig transport gjorde at barna var for dehydrerte til å reddes når de kom til sykehuset, sier Wang, som fortsatt bærer disse opplevelsene med seg.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
I dag fyller Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang 60 år.

Investering for livet

Barn er ikke bare ofre, understreker Wang, men også en viktig ressurs i mange sammenhenger. Fredsbygging og forebyggende arbeid før naturkatastrofer illustrerer dette på en god måte.

– Ofte er halvparten av befolkningen i land som er mest utsatt for naturkatastrofer barn. Vi har god erfaring med å inkludere barn i forebygging av slike katastrofer. Barn er gode informanter, de lærer raskt, tar ansvar og gjør kloke grep. Er de godt forberedt kan de for eksempel velge rett rømningsvei når landsbyen blir rammet av flom. Investering i barn er en investering for livet. Da har du gjort jobben og tatt det fra grunnen av, sier Tove R. Wang.

Dette er en redigert utgave av artikkel første gang publisert i Redd Barna Magasinet 01/10.