En syrisk jente stirrer lengtende ut gjennom gittergjerdet i flyktningeleiren på Lesbos.

Barn er stengt inne i flyktningleirer på greske øyer, og lever under umenneskelige forhold. Ett tusen barn som er på flukt alene uten foreldrene sine, sliter med å finne et trygt sted å sove for natten. Alvorlig syke barn står uten medisinsk hjelp, og mange lider av depresjon etter mange år i håpløshet. De greske leirene ble bygd for 6000 mennesker, men huser nå 42.000. En av tre er barn, og de fleste av barna er yngre enn tolv år.

 - Vi kan alle kjenne på at vi har nok med vårt nå. At vi må bruke alle ressursene våre på å løse koronakrisen nasjonalt. Men vi kan ikke lukke øynene for flyktningkatastrofen som utspiller seg på vårt eget kontinent, sier Lange.

Redd Barna stiller seg sammen med rekke andre organisasjoner bak oppropet som krever at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria. Det må gjøres på en måte som tar hensyn til smittevern for barna og familiene selv, og resten av den europeiske befolkningen. Du kan stille deg bak kravet her:

Evakuer barnefamilier fra Moria nå!

Du kan også vise din støtte med å delta på Norges første online demonstrasjon med konsert og appell ONSDAG 1. APRIL kl. 18.

Evakuer barnefamilier fra Moria nå!

Vi har ikke tid til å vente – vi må handle! ✊ Evakuer barna fra Moria NÅ! ✊redd.ba/evakuerbarnframoria

Posted by Redd Barna on Tuesday, 31 March 2020

Redd Barna ber Norge bidra til å få barna evakuert umiddelbart. Norge kan bidra både gjennom sin politiske kontakt med greske og andre europeiske myndigheter og ved å relokalisere noen av barna til Norge.

På grunn av frykt for koronautbrudd og spredning har den greske regjeringen annonsert en lock-down av leirene på de greske øyene. Besøk av organisasjoner og enkeltpersoner er forbudt, og det er kun ansatte i leirene får komme inn. Uten frivillige og organisasjoner til stede i leirene øker risikoen for overgrep mot barn og unge.

- Svaret er ikke å stenge inne de desperate menneske i leirene. Svaret er å gå sammen med andre land om å hjelpe Hellas. Hellas må få hjelp til å evakuere barn og andre sårbare mennesker umiddelbart og forsvarlig, med gode smitteverntiltak, sier Lange

Frankrike, Tyskland, Finland og Luxemburg har tidligere sagt ja til å hente noen av barna fra Hellas. EU parlamentet har nå bedt om at asylsøkere straks evakueres fra de overfylte leirene i Hellas, av fare for et koronautbrudd.

- Norske myndigheter må lytte til budskapet om at dersom europeiske land ikke straks gjør noe, kan situasjonen på de greske øyene komme ut av kontroll og mange liv gå tapt, sier Lange.