Koronasituasjonen har gjort at hverdagen til de aller fleste barn i Norge ser annerledes ut i dag enn den gjorde tidligere. Stengte skoler, barnehager og fritidsarenaer betyr at barn ikke treffer venner, besteforeldre, lærere og trenere på den samme måten lenger. Nå begynner samfunnet smått å åpne opp igjen, men det kan fortsatt ta en stund før hverdagen er tilbake som før. Disse forandringene i barnas liv kan medføre usikkerhet, spørsmål og bekymringer. Det er derfor spesielt viktig med god og tydelig informasjon fra både foreldre, lærere og myndigheter, og at barn får den oppfølgingen de trenger. Dette kan du bidra til!

Her er forslag til hva du kan gjøre:

Bidra til at barn er trygge og får hjelp

Alle barn har rett til å være trygge. Koronakrisen kan oppleves som spesielt vanskelig for barn som av ulike grunner ikke har det bra eller som ikke har det trygt hjemme. Barn trenger informasjon om hvem de kan snakke med hvis de har det vanskelig og hvor de kan få hjelp. Du kan oppfordre din kommune, skole, barnehage, fritidsarena og andre voksne du kjenner til å være der for barn som trenger det nå. Redd Barna har laget en oversikt over samtale- og hjelpetilbud for barn og voksne. Dette er viktig informasjon som du kan være med å spre til de som trenger denne informasjonen. Se hvordan du kan bidra til barns trygghet her >

Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse for barn etter oppfordring fra Redd Barna.

Utfordre politikerne til å holde spørretime for barn og unge

Alle barn har rett til informasjon og til å bli hørt i saker som angår dem, og koronapandemien angår barn. Barn trenger god og tilrettelagt informasjon om korona og hva som skjer, slik at de kan oppleve mest mulig forutsigbarhet, kontroll og mestring i en vanskelig og uforutsigbar situasjon. Dette kan du bidra til at skjer! Redd Barna ønsker at alle kommuner i Norge skal arrangere digitale spørretimer for barn og unge slik at de får mulighet til å stille de spørsmålene de lurer på direkte til de som bestemmer i kommunen. Du kan ta kontakt med din kommune og oppfordre til dette. Her finner du oppskriften på å ta kontakt og lage spørretime >

Tips skoler om undervisningsmateriell for hjemmeskole

Visste du at Redd Barna har masse bra undervisningsmateriell som egner seg spesielt godt i disse dager med hjemmeundervisning? Gjennom Redd Barnas undervisningsmateriell kan barn lære om sine rettigheter, hvordan barn rammes av krig, klimaendringer og urettferdighet, og mye mer. Her finner du informasjon om de digitale undervisningsoppleggene Rettighetsslottet og Det Magiske Klasserommet - du finner dem nederst på denne siden > Ta kontakt direkte med skoler der du bor og fortell dem om materiellet. Tar du oppdraget med å verve en lærerambassadør som kan nyttiggjøre seg av Redd Barnas materiell? Se mer om det her > Redd Barna har også laget 10 tips til foreldre om hvordan få til en god hjemmeskole > og tips om nettbruk nå som barna er mer hjemme > Del gjerne tipsene med foreldre du kjenner og i sosiale medier.

Bli med på den store tegnedugnaden

Redd Barna inviterer barn og unge til å bli med på den store tegnedugnaden! Vi vil gjerne invitere deg og ditt barn, barnebarn eller skoleklasser til å bli med på en historisk tegnedugnad der alle barn kan tegne og skrive litt om sin opplevelse av denne tiden vi har vært fra hverandre og isolert fra den verden vi kjenner. Få med barn og unge du kjenner til å bli med på tegnedugnaden. Tips skoler og barnehager der du bor om å bli med på Redd Barnas store tegnedugnad >    

Tips foreldre om Redd Barnas råd om korona

Redd Barna har samlet en rekke råd og tips til foreldre som kan være nyttige nå om dagen. Du får vite hvordan du kan snakke med barn om koronaviruset og det som skjer i samfunnet, og hvordan håndtere skjermtid nå mens barna er hjemme. Det finnes en rekke leker og spill man kan gjøre hjemme, og en egen side med viktig informasjon dersom du eller et barn trenger noen å snakke med. Alle sakene er samlet på reddbarna.no/korona og kommer til å oppdateres med nye tips allerede neste uke, så følg med.

Del og tips gjerne videre om Redd Barnas råd og tips knyttet til korona >

 

Korona påvirker barn rundt om i hele verden

Korona-viruset utgjør en enorm trussel mot barns sikkerhet og helse noensinne. Vi må gjøre alt vi kan for å beskytte rettighetene til barn rundt omkring i verden, og har et spesielt ansvar for de mest sårbare barna. Redd Barna har satt i gang en internasjonale respons og her er våre tiltak vi gjennomfører for å redde barns liv. Generalsekretær Birgitte Lange utfordrer også verdens ledere til å ta ansvar for barna nå. I koronakrisen strekker Norges ansvar for barns rettigheter seg forbi våre egne landegrenser. Barn som lever i utsatte områder, i konflikt og som er på flukt, er spesielt sårbare for rettighetsbrudd nå.

Generalsekretær Birgitte Lange oppfordrer alle til å bli med på den globale dugnaden for å bekjempe korona.

Hva kan du gjøre for barn rundt om i verden i koronasituasjonen?

Vi er midt i en global krise de fleste av oss aldri har sett maken til. Redd Barna jobber nå på spreng for å oppskalere våre program for barn i Norge og i verdens fattigste og mest utsatte land. Verden over er skoler stengt og 1,4 milliarder barn går glipp av verdifull skolegang. Hele ni av ti barn i skolepliktig alder møter nå stengte skoledører og må følge undervisningen hjemmefra. Redd Barna skal nå samle inn over 1 milliard kroner til den globale bekjempelsen av koronaviruset. Dette kan vi bare få til sammen med deg!

Bli med på koronadugnaden her > Tips venner og folk du kjenner om å bli med!

Del filmen der Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange forteller om dugnaden >

Sammen mot korona. Send en hilsen til noen du savner og gi samtidig et bidrag til Redd Barnas arbeid mot koronaviruset > Tips folk du kjenner om dette fine kortet ❤️

Verv medlemmer til Redd Barna 

Kjenner du noen som er opptatt av barn og barns rettigheter? Dersom alle verver en venn, kan vi på kort tid bli mange flere. Jo flere medlemmer vi er, jo lettere er det å få politikere til å høre på oss og få gjennomslag for viktige saker for barn. Sammen løfter vi barns stemmer! Les mer og få flere til å bli medlem her > Del gjerne i sosiale medier! 
Åse Rostvåg i Redd Barna Kristiansand krever at barna skal evakueres fra flyktningeleirene på de greske øyene nå.

Krev handling for barn på flukt - Evakuer barna fra Moria nå!

Det haster mer enn noen gang å evakuere barn fra flyktningleirene på de greske øyene. Redd Barna jobber for at den norske regjeringen skal ta sin del av ansvaret, slik mange andre land i Europa nå gjør. Både Luxembourg og Tyskland har allerede tatt imot barn fra de greske øyene. Nå er det på tide at Norge handler!

#EvakuerBarnaFraMoriaNå

Du kan stille deg bak kravet om at Norge må bidra til å evakuere barn fra Moria og flyktningleirene på de greske øyene ved å legge ut et bilde av deg selv med emneknaggen #EvakuerBarnaFraMoriaNå i sosiale medier slik som Åse Rostvåg i Redd Barna Kristiansand gjør her. Tagg gjerne @reddbarna og @ErnaSolberg

Hold deg oppdatert ved å følge Redd Barnas i sosiale medier, her vil vi fortløpende dele bilder og filmer der vi krever handling fra norske myndigheter. 

Følg Redd Barna på Facebook >Instagram > og på Twitter her >     

#PostkortTilErna

Bli med på Press - Redd Barna Ungdom sin postkortaksjon til Erna Solberg. Du kan sende postkort til statsministeren med beskjed om å evakuere barna i Moria. Postkort kan sendes ved å søke opp “Press- Redd Barna Ungdom” i Vipps og velge “Postkort: Evakuer barna fra Moria nå!” Nå kan man også sende postkort til Jonas Gahr Støre med samme beskjed. Les mer om kampanjen her >

Engasjer deg med oss i Redd Barna

Redd Barna har engasjerte frivillige over hele landet. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har et engasjement for barns rettigheter og ikke er frivillig i Redd Barna enda. Jo flere vi er, jo sterkere blir stemmen vår. Sammen skaper vi endring for barn! 

Her får du vite mer om hvordan du kan være frivillig i Redd Barna >

Meld deg som frivillig i Redd Barna her >

Her er Redd Barna Harstad i aksjon med kampanjeaktiviteter i 2019.

Ingressfoto: Anna Kolosyuk / Unsplash