Foto: Redd Barna/Karin B. Nøsterud
Barn trenger nødhjelp etter kriger og katastrofer, men også muligheten til å leke trygt og komme tilbake på skolen.

Tre år er gått siden lankesiske myndigheter knuste opprørsgruppen LTTE, også kjent som Tamiltigrene, etter nesten 30 års borgerkrig. Sri Lanka er også i ferd med å komme seg etter at landet 2004 ble hardt rammet av tsunami.

Barna som bor i det lille øyriket har måttet leve med krig og naturkatastrofer. I dag skal landet bygges opp igjen. Det gjelder også skolene. Her kommer Redd Barnas spesialrådgiver på utdanning i krisesituasjoner, Bente Sandal-Aasen, inn i bildet. Hun har over 20 års erfaring fra arbeid med barn og unge, og lang internasjonal felterfaring fra arbeid med utdanning for barn. Det er tredje gang hun er i Sri Lanka for å arbeide. 

Et land i post-konflikt

- Forrige gang du var her for å jobbe, var i 2005 – et år etter tsunamien – og du ble til 2007. Er mye forandret siden sist?
- Ja, det er blitt fred. Landet har fått et velfungerende søppelsystem, og det er rent i gatene. Og så merker vi at folk har bedre tid. Noen sier at Sri Lanka er blitt et middelklassesamfunn, andre hevder at forskjellene fortsatt er store. I følge opposisjonen er presidentens myndighet blitt veldig utvidet. Men den kritikken møtes med argumentet om at Sri Lanka er i en stabiliseringsfase.
- Landet er i en tilstand av post-konflikt. Hvorfor er det så viktig at barn som rammes av krise og konflikt får fortsette skolegangen sin?
- Det blir sagt at “The school might stop, but the children do not stop growing”. Skolegang er viktig for at barna skal få en så normal hverdag som mulig. Et godt skoletilbud er også avgjørende for at barna skal få bearbeidet påførte traumer, sier Bente. 

Trener lærere

Foto: Redd Barna/Anders Bergersen
Lærerne må vite hvordan de skal kunne måle hva ungene har lært. Og sist men ikke minst: lærerne må vite at alle barn har rett til skolegang, sier Bente Sandal-Aasen.

Redd Barna støtter myndighetene i det krigsherjede landet med å bygge opp på nytt et godt skolemiljø for elever og lærere.
- Blant annet er det viktig med beskyttelse og psykososiale tiltak for at barna skal få et læringsmiljø som er fri for vold, ydmykelse og utnyttelse. Lærerne trenes i å ha en adferd som er respektfull og ikke-diskriminerende. I tillegg trenes de opp i selv å se tegn på at barna har vært utsatt for vold og overgrep. Vi må sikre at skolen ikke er et sted der det kriges eller er konflikt.
- Har du et konkret eksempel?
- Jeg husker da jeg i 1998 kom ut til en landsby utenfor byen Batticaloa, vest i landet. Skolebygningen var lang og smal, og vinduene på begge sider av huset var plassert lavt - slik at elevene var godt synlig utenfra. Mødrene spurte meg om ikke Redd Barna kunne sørge for at det ble gjort noe med vinduene; at de enten ble murt igjen eller flyttet. ”Men det er vel dumt, for da kan ikke barna se ut”, sa jeg. ”Men slik det er nå, blir barna skutt”, svarte mødrene. Og vi fikk selvfølgelig flyttet på vinduene! I tillegg fikk vi i stand en avtale om at det ikke skulle skytes i de timene som barna var på skolen.

Fortsatt store utfordringer

- Hvordan kan Redd Barna bedre skolehverdagen?
- Generelt handler vårt arbeid om å beskytte utdanningen; ”Protecting Education”. Uenigheten ligger gjerne i hvordan man skal gå frem for å beskytte den. Vi ønsker å bidra til å skape et best mulig læringsmiljø, ved blant annet å inspirere skolen til å legge vekt på at foreldre og lokalsamfunnet deltar på en positiv måte.
- Fortsatt er det store utfordringer i den nordlige delen av Sri Lanka. Hvordan kan utdanning bidra til å skape fred og demokrati i land med konflikt eller post-konflikt?
- Når skolebarn lærer om demokratisering, deltagelse og ansvar, tar de med seg denne kunnskapen hjem til sine foreldre.
- Hvordan sikre at resultatene blir langsiktige?
- Ved å bidra til at lærerne får gode metoder og relevante pedagogiske hjelpemidler. De må være til stede i klasserommet. Stille individuelle spørsmål og samhandle med barna. Læringen må være tilpasset barnas behov – også når det gjelder dem som har spesielle behov. Lærerne må vite hvordan de skal kunne måle hva ungene har lært. Og sist men ikke minst: lærerne må vite at alle barn har rett til skolegang, sier Bente Sandal-Aasen.