Foto: Redd Barna/Mark Schriver
Tornadoen i Oklahoma denne uken tok 24 menneskeliv. Minst ni av de omkomne er barn.

Mandag opplevde barn ved to barneskoler i forstaden Moore ved Oklahoma City å få sine skoler rasert eller jevnet med jorden av en kraftig tornado. Minst ni av de 24 menneskene som er bekreftet omkommet er barn, og Redd Barna er i gang med nødhjelpsresponsen.

I tillegg opplevde rundt 50 000 familier at husene deres ble totalskadd av syklonen Mahasen  i kystområdet Patuakhali i Bangladesh forrige uke.

Firedobling av katastrofer

Katastrofer som dette blir stadig vanligere. I dag forekommer naturkatastrofer fire ganger så ofte som for 20 år siden. Barn rammes vanligvis også hardest – risikoen for å miste livet i katastrofer er hele 14 ganger høyere for kvinner og barn enn for menn.

For best mulig å kunne beskytte barn fra katastrofer arrangerer Redd Barna, Unicef, Plan og World Vision arrangementet The resilient future we want.

Elleve barn mellom 11 og 18 år fra 3 kontinenter legger onsdag fram konkrete ideer til tiltak de mener vil kunne bidra til å beskytte barn fra skader i forbindelse med katastrofer.

Barnas deltakelse

Foto: PLAN International
Trygg infrastruktur er et av de fem hovedtemaene barn og ungdom skal snakke om på paneldebatten onsdag.

– Det er rett og rimelig at barn og unge er en naturlig del av arbeidet med å forebygge katastrofer. Vi er kanskje de mest sårbare, men vi er kreative og gode til å tale forandringer, hvis vi får nødvendig informasjon og resurser, sier Cressida Mawdesley-Thomas (18) som deltar i paneldebatten.

Redd Barna har i mange år jobbet med forebyggende katastrofearbeid, både i Oklahoma, Bangladesh og resten av verden. Vi er opptatt av at barn har rett til selv å bli hørt og ta del i arbeidet.

Rett til å påvirke

– Barn har en rett til å delta i saker som påvirker livene deres. Det er avgjørende at lovgivere og utøvere hører og forstår barns perspektiver og ideer og inkluderer dem i det forebyggende nødhjelpsarbeidet. Dette er viktig for å redusere skadevirkningene katastrofene har på barna, sier leder for Redd Barnas arbeid med å forebygge skadevirkninger av katastrofer og klimaendringer Nick Ireland.

Følg også arrangementet på Facebook og delta på Twitter med #gpdrr13