Fastgiver
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

Gi barn som blir rammet av krig og katastrofer livreddende hjelp

Du kan bidra til at barn raskt får beskyttelse, mat, rent vann og medisiner.

kr.
Velg ønsket månedsbeløp
Ikon for trygt lekeområde
200 kr kan gi to barn plass i 3 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for trygt lekeområde
275 kr kan gi to barn plass i 4 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for trygt lekeområde
350 kr kan gi to barn plass i 5 uker på et trygt leke- og læreområde.

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 275 kr.

Beskytt barn i kriser og katastrofer

Når du er liten blir katastrofen større. Krig og katastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid. Hvert år truer konflikter og naturkatastrofer millioner av barn. Behovet for humanitær hjelp er større idag enn noen gang tidligere.

Ved å gi fast bidrar du til at barn som blir rammet av kriser og katastrofer raskt får livreddende hjelp.

Livreddende hjelp

Livreddende hjelp

Du bidrar med mat, medisiner, rent vann og utstyr som hindrer smittsomme sykdommer.

Akutte behov

Akutte behov

Du bidrar til utdeling av klær, tepper, midlertidig husly, hygieneartikler og annet materiell som hjelper de som er rammet gjennom krisen.

Beskyttelse

Beskyttelse

Du gir barn trygge leke- og læreplasser, bidrar til at bortkomne barn blir gjenforent med familie og bygging av midlertidige skoler.

Bli fastgiver i Redd Barna

Full åpenhet og rapportering

Vi gir deg full oversikt over hva din støtte bidrar til og du velger selv hvilke temaer du ønsker å få oppdateringer om. Ingen uønskede henvendelser eller mas, kun mest mulig effektiv støtte til barn som trenger det aller mest.

Bli fastgiver i Redd Barna

Følg arbeidet vårt

Du har mulighet til å motta historier direkte fra felt, oppdateringer fra prosjekter og se hva din støtte betyr for barna både på kort og lang sikt.

Fastgiver

Lær av våre eksperter

Vi har over 100 års erfaring med å hjelpe barna som trenger det mest. Når en av våre kollegaer er tilbake fra felt vil du få muligheten til å delta på webinarer og andre arrangementer. Slik kan du få et enda bedre innblikk i hvordan Redd Barna jobber for å gi barn fremtiden de fortjener.

Hvorfor bli fastgiver i Redd Barna?

«Fordi barna er fremtiden!»

— Hero

«For å vise mine barn at det er viktig å hjelpe andre barn som trenger hjelp.»

— Bettina

«Vi er alle en del av samme familie. Vi kan og bør hjelpe hverandre.»

— Mike

Pengene kommer fram!

92,6%
7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.