Slutt å vente
begynn å hente

Barn lever i umenneskelige forhold i flyktningleirer på greske øyer. Samtidig sitter den norske regjeringen på vent. Det haster å handle!

Krev at den norske regjeringen bidrar til å hente barn fra Moria og de andre greske flyktningleirene nå

Tusen takk,

89 914

Så langt har 89 914 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 100 000?

50 er for få

OPPDATERING NOVEMBER 2020: Redd Barna overleverer 86 186 underskrifter til regjeringen. Fordi statsministeren ikke hadde anledning til å møte oss, leverte vi et stort postkort med alle underskriftene på døra til statsministerboligen. Postkortet ble levert i forbindelse med en nasjonal markering som ble holdt foran Stortinget og i 34 byer lørdag 28. november.

Redd Barna mener det er uforståelig at nesten 90 dager etter brannen i Moria er de 50 menneskene på flukt som regjeringen har forpliktet seg til å hente, fortsatt ikke kommet til Norge. Det går mot jul og vinter for barna i Moria, og forholdene i leiren er forferdelige. Regjeringen må handle nå!

OPPDATERING SEPTEMBER 2020: 8. september brøt det ut voldsomme branner i Moria-leiren i Hellas, og store deler av leiren er brent ned. Situasjonen er kritisk for tusenvis av mennesker - spesielt for barnefamilier og enslige barn som har mistet det lille de hadde av eiendeler og er i akutt krise.
 
Regjeringen sier at de vil hente 50 sårbare flyktninger fra Moria. Med spredning av Covid-19 og den katastrofale brannen, mener Redd Barna at dette ikke er nok. Norge må hente mange flere. 50 ER FOR FÅ!

Vi har ikke tid til å vente

Det kan ta måneder og år før Norge henter noen barn fra de greske flyktningleirene. Det er alvorlig at norske politikere ikke har blitt enige om en løsning som garanterer at også Norge bidrar med relokalisering av barn og barnefamilier fra Moria og de andre leirene.

I slutten av mai kom nyheten om at regjeringen lover en løsning for Moria-barna. «Løsningen» fra regjeringen er både passiv, feig og unnvikende ved at arbeidet med å hente ut barn vil først starte etter at 8-10 andre land har gjort det samme.

Selv om 13 andre europeiske land allerede har sagt de vil bidra til relokaliseringen, vil Norge ikke foreta seg noe før 8-10 land har hentet ut ALLE flyktningene de har forpliktet seg til å ta imot. I praksis betyr det at Norge nå sitter på vent.

Redd Barna mener Norge må slutte å vente og begynne å hente. Vi kan ikke lukke øynene for flyktningkatastrofen som utspiller seg på europeisk jord. Dette er et levende mareritt for barna i leirene.

Den norske regjeringen må droppe betingelsen om at 8-10 andre land realiserer sine forpliktelser før vi starter å hente barn til Norge.

Del og skriv under oppropet om du er enig!

Stort folkelig engasjement for barna i leirene

Det er et bredt folkelig engasjement for barna som sitter fanget i de greske leirene. Over 46 000 mennesker har tidligere signert et opprop initiert av ressursgruppa Evakuer barna fra Moria der man krever at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres.

21 organisasjoner tilsluttet seg oppropet. 125 norske kommuner har vedtatt i sine kommunestyrer å stille seg bak kravet. Flere biskoper, tidligere statsråder og engasjerte enkeltpersoner har tatt til orde for at Norge må handle. Tusenvis av mennesker deltok på en landsomfattende demonstrasjon for å kreve evakuering.

Et flertall av den norske befolkningen mener at Norge bør bidra til å evakuere og ta imot noen av barna fra flyktningleirene på de greske øyene. Det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Redd Barna.

Hvorfor lytter ikke regjeringen til folket?

Situasjonen i de greske flyktningleirene

Situasjonen for barna i de greske flyktningleirene er forferdelig. Leirene som ble bygget for totalt 6000, huser nå 36 000 mennesker. Det er søppel overalt og elendige sanitære forhold. Smittetiltak for å forhindre spredning av korona er umulige å gjennomføre i leirene. Blir det koronautbrudd vil det ha katastrofale følger.

En av tre som befinner seg i flyktningleirene er barn, og seks av ti mindreårige er yngre enn tolv år. Barna er deprimerte etter flere år med uro, håpløshet og økende voldshandlinger. De finner ikke trygge steder å sove om natten. Nesten 5000 er på flukt i Hellas alene uten foreldrene sine. Mange er alvorlig syke og får ikke medisinsk hjelp. Moria-leiren ble opprinnelig bygget for 3000 mennesker, men nå er det nesten 20 000 mennesker som bor i leiren og over 6000 av dem er barn.

Dette krever vi

Når du signerer oppropet er du med på å kreve at Norge må gjøre alt i sin makt for å stoppe den kritiske situasjonen i flyktningleirene i Hellas.

Den norske regjeringen må forkaste kravet om at 8-10 andre europeiske land skal hente alle flyktningene som de har forpliktet seg til, før Norge vil gjøre noe.

Det er ingen andre land som har stilt lignende krav, og Norge får kritikk av FN for å stille slike betingelser. Norge må starte prosessen med relokalisering nå, og enslige mindreårige og barnefamilier må prioriteres.

Underskriftene er rettet til justisminister Monica Mæland og regjeringen.

 

Vi har ikke tid til å vente.

Vi må handle nå!