Bærekraftsmålene
Fire barn sitter med papirfly i hendene på en gul sklie i et klatrestativ. De ser i kamera og smiler.

Bidra til å nå bærekraftsmål 10

Vi jobber for å redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet, uansett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for beskyttelse av barn
5.000 kr kan bidra til å forhindre tvangsekteskap
10.000 kr kan gi 23 barn en rullestol.
Ikon for mat
20.000 kr kan gi 17 matkuponger til familier

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 10.000 kr.

Bærekraftsmålene 4

Mål 10. Mindre ulikhet

Redd Barna er med på å sikre at barn kan delta og påvirke samfunnsutviklingen på en rettferdig måte. Vi jobber både i Norge og i resten av verden for å redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet, uansett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse.

Redd Barna jobber med likestilling – spesielt for jenter – noe som er sentralt for å oppnå større likestilling i samfunnet. God utdannelse er også en nøkkel til bedre likestilling og Redd Barna jobber med å få flere jenter til å fullføre utdanningen sin.

Bli med og hjelp oss å nå bærekraftsmål nr 10 . For mer informasjon om arbeider vårt Kontakt oss